Ateliéry

Ateliér Karel

A

„SVĚTLO JAKO FENOMÉN“

ZS 2023

Zadání

Nejde nám o striktní (formalistní) splnění zadání navržením svítidla, stolní lampy či jiné formy produktu …….U studentů, kteří se rozhodnou tento semestr strávit v atelieru Karel očekáváme širší intelektuální přesah, kdy je možné pojem světlo formálně (koncepčně) pojit v širší filozofické rovině i s výstupem, který může být pouhou metaforou, kdy nebudete omezeni zaměřením, formou  či materiálovou a technologickou rozvahou. Budeme se soustředit na výběr cílové interakce Vašeho konceptu s konkrétní uživatelskou skupinou a konkrétní problematikou či prostorem, v rámci kterého bude Váš koncept komunikovat. 

 „USE CASE“ (design-help / zdravotní pomůcka, produkt, artefakt, experimentální koncept, grafický či multimediální design….).

Semestr bude doplněn sérií workshopů a krátkých zadání (skupinových i samostatných) vedenými lektory, doktorandy a specialisty na dané téma. Praxí si vyzkoušíme jednotlivé fáze procesu navrhování (definice persony, analýzy stanoveného problému, rešerše a kritika existujícího řešení, dotazovací fáze a základy metodiky sběru a vyhodnocení dat kvantitativního výzkum, testování pracovních modelů a simulace začlenění produktu na trh….)

Výstupem semestru bude souhrnná zpráva v předepsaném formátu a u zadání „SVĚTLO JAKO FENOMÉN“ model či funkční prototyp.

„Pravá tvář světla je tma, pouze my ji nevidíme.“ 

Nikola Tesla 
 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel