Ateliéry

Ateliér Karel

Klauzury Atelier Karel, zimní semestr 19/20, zadání : Sklo 700x700 mm

https://youtu.be/IoSvr6ROhLY

Workshop na téma HCI a design, vedený Docentem Zdeňkem Míkovcem (HCI FELČVUT) realizovaný v rámci semestrálního zadání Fenomén ztráty.

_Atelier Karel ZS/1617 multimediální a interaktivní projekty z portfolia projektů presentovaných na výstavě klauzurních prací ÚPD (17.-27.1.2017)

Atelier Karel / Marian Karel, Josef Šafařík / ZS 17/18, semestrální zadání [ZÁVISLOST] Závislost dle výběru studenta s designérským výstupem / řešením a analýzou cílové skupiny / problematiky. Možná spolupráce s FEL ČVUT (HCI, IIM). Cílem je iniciovat u studenta osvojení analytického procesu tvorby designérského konceptu a navržení designu pro konkrétního uživatele v rámci širšího pochopení dané cílové skupiny, jejích potřeb a projektovaných stereotypů a závislostí, které se s ní pojí. Smysluplnost tvůrčího procesu umocňuje hledání aktuálních východisek a řešení, kterými se snaží ateliér oborově a koncepčně přispět i v rámci spolupráce na současném výzkumu partnerských fakult (digitální heroin, stres, civilizační handicapy, závislost na internetu..).

„17“ / nádvoří HAMU Multimediální performance, jejímž motivem je tanec, který reaguje na odraz ve skle plastiky a na animaci generovanou dataprojektorem. Návštěvník (pozorovatel) přitom svou přítomností ve formě odrazu též vstupuje do uměleckého díla, dochází zde k propojení reality s fikcí. Vytváří se sugestivní vztah mezi tanečníkem, skleněnou plastikou, dataprojekcí a okolním publikem. Autoři: Ideový koncept: skleněná plastika, animace – Marian Karel / Josef Šafařík (FAČVUT), Choreografie a tanec: Palo Kršiak(HAMU), technická podpora a realizace: IIM FEL ČVUT- Jakub Hybler Záznam byl pořízen 17.11.2014 na nádvoří HAMU. Na realizaci spolupracovali ČVUT,HAMU. Autor Hudby - Pavel Macák, soundrack první části- Ben Frost_Killshot

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel