Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.