Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Ateliéry

Ateliér Šindlerová

A

MEZI_PROSTORY MĚSTA | PRAHA: Urbanistický rozvoj okolo železničních zastávek a železnice ve východní části Prahy

LS 2023

Zadání

MEZIPROSTORY v okolí železničních tratí, a hlavně v okolí železničních zastávek uvnitř města mají obrovský potenciál pro rozvoj.
Město se k železnici historicky obracelo zády a okolo železnic proto vznikla městská periferie. Úkolem pro studenty ateliéru bude navrhnout nové urbanistické využití okolí vybraných železničních tratí a zastávek ve východní části Prahy a propojení částí města po obou stranách železnice. Ohnisky rozvoje budou železniční zastávky, ať již existující, tak nově plánované. 
Studenti společně, ve skupinách, budou zkoumat problematiku nového využití železničních tratí ve městech, včetně zahraničních inspirací. Poté budou společně mapovat a analyzovat území okolo železničních tratí a zastávek ve východní části Prahy. Každý student si pak vybere okolí jedné z železničních zastávek, které ho nejvíce zaujme, a rozpracuje urbanistické řešení rozvoje tohoto území.

UNIKÁTNÍ PODROBNÝ VÝUKOVÝ MANUÁL ZPRACOVÁNÍ URBANISTICKÝCH ATELIÉRŮ PRO KAŽDÉHO STUDENTA NAŠEHO ATELIÉRU = PRŮVODCE URBANISTICKÝM ATELIÉREM, DÍKY KTERÉMU SE NIKDY NEZTRATÍTE !

TVORBA A OVĚŘENÍ URBANISTICKÉHO 3D MODELU VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ

DVA INTENZIVNÍ PRACOVNÍ WORKSHOPY SPOJENÉ S EXKURZEMI

INFOSCHŮZKY V ATELIÉRU 201 (2. podlaží u výtahu)

Pondělí    13. 2. v 17:30 h (po skončení společných prezentací)
Úterý       14. 2. v 16:00 h
Čtvrtek     16. 2. v 13:00 h

Zájemci zasílejte portfolia na: veronika.sindlerova@fa.cvut.cz

Dotazy: Veronika Šindlerová, veronika.sindlerova@fa.cvut.cz, 602 442 651, kancelář č. 613

Výběr studentů do ateliéru probíhá na základě individuální motivace zpracovávat zadané téma a na základě portfolia.

B

ATRN - Ateliér realizační projekt: Regulační plán

LS 2023

Zadání

Rozpracuj svůj urbanistický projekt z předchozího studia do podoby detailního regulačního plánu.

Nechce se ti v rámci realizačního projektu (ATRN) zpracovávat projekt stavby? Baví tě více urbanismus a navrhování města či vesnice?
Využij jedinečné možnosti, kterou nabízí Atelier Šindlerová, specializovaný na výuku urbanismu a územního plánování. V rámci ATRN můžeš pokračovat na svém urbanistickém projektu z předchozího studia a rozpracovat ho do podoby regulačního plánu.
PODROBNÉ METODICKÉ VEDENÍ OD SPECIALISTŮ NA ÚZEMÍ PLÁNOVÁNÍ
VEŠKERÉ POTŘEBNÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY KE ZPRACOVÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU K DISPOZICI VŠEM STUDENTŮM

INFOSCHŮZKY V ATELIÉRU 201 (2. patro u výtahu)

Pondělí    13. 2. v 17:30 h (po skončení společných prezentací)
Úterý       14. 2. v 16:00 h
Čtvrtek     16. 2. v 13:00 h

Zájemci zasílejte portfolia na: veronika.sindlerova@fa.cvut.cz

Dotazy: Veronika Šindlerová, veronika.sindlerova@fa.cvut.cz, 602 442 651, kancelář č. 613

Výběr studentů do ateliéru probíhá na základě vhodnosti a způsobilosti urbanistického projektu (ATU) z předchozího studia pro rozpracování jeho vybrané části do podrobnosti regulačního plánu.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.