Ateliéry

Ateliér Šindlerová

A

Libčice nad Vltavou

ZS 2020

Pojďme společně navrhovat urbanismus městečka pro 21. století

  • městečko u řeky
  • alternativa velkoměsta – alternativa sídelní kaše
  • blízko do Prahy – blízko do přírody

Město Libčice nad Vltavou leží 10 km vzdušnou čarou severně od Prahy, cesta vlakem z Prahy – Masarykova nádraží do Libčic nad Vltavou trvá pouhých 25 minut. Je to malebné městečko ležící na svazích nad levým břehem řeky Vltavy. Jako zázrakem se Libčicím nad Vltavou úplně vyhnula vlna masivní suburbanizace, která jinak prakticky všechny původně malé vesničky kolem Prahy zaplavila nekonečnou zástavbou rodinných domů rozlézající se jako tekoucí kaše po krajině. Libčice nad Vltavou si dodnes uchovaly velmi poklidný ráz malebného zahradního města v kaňonu řeky Vltavy.

Libčice nad Vltavou čekají na svou chvíli, kdy nabídnou velkou spoustu dřímajících potenciálů svého budoucího rozvoje. Město leží na hlavní železniční trati z Prahy do Německa a dostupnost Prahy vlakem je tak naprosto dokonalá. Až se dobuduje páteřní cyklostezka podél Vltavy, bude Praha z Libčic nad Vltavou dostupná pohodlně také na kole. Na zcela nové využití čeká ohromný areál bývalých šroubáren a drátoven, industriální klenot města ležící přímo u řeky. Má se stará fabrika proměnit na bydlení, na kanceláře, pracoviště budoucnosti nebo vědecko-výzkumné centrum?

Dosud zcela nevyužité zůstává i celé nábřeží a náplavka řeky Vltavy, které lemuje celý industriální areál. Nábřeží má úžasný potenciál pro rekreaci a volnočasové aktivity nejen obyvatel města. Svahy nad městem skýtají nepřeberné možnosti k další bytové výstavbě. Její kvalita však musí odpovídat nárokům 21. století a musí být velmi citlivě zakomponovaná do krajinného rámce města. Libčice nad Vltavou nemají centrum, jaké známe z tradičních českých měst. Velkým urbanistickým úkolem bude nalezení vize nového centra města, včetně umístění a podoby nového náměstí, reprezentativní budovy nové radnice či kulturního domu.

Urbanistickou jizvou města je sídliště Sahara, které narušuje jinak malebný ráz zahradního města. I toto sídliště stále čeká na svou revitalizaci. Kontrastem k romantickému kaňonu Vltavy je intenzivně zemědělsky využívaná krajina ze západu obklopující město. Šancí pro město je zobytnění a kultivace příměstské krajiny a zvýšení jejího rekreačního potenciálu. Tématem bude také rekultivace rozsáhlé pískovny přímo nad městem.

Tolik, a ještě více urbanistických výzev skýtá město Libčice nad Vltavou. Úkolem pro zimní semestr bude budoucí urbanistický rozvoj městečka Libčice nad Vltavou, se všemi aspekty nejnovějších trendů a přístupů k plánování udržitelného a chytrého města. Jednotlivé urbanistické intervence budou ověřovány na virtuálním 3D modelu celého města, v prostředí virtuální reality. Studenti ateliéru budou mít rovněž jedinečnou možnost konfrontovat své návrhy přímo se zástupci města.

Informace a přihlášky:
Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., Ústav prostorového plánování (6. patro)
veronika.sindlerova@fa.cvut.cz, veronika.sindlerova@planovani.eu

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková