Ateliéry

Ateliér Šindlerová

A

město/krajina/region & železnice | PRAHA - KLADNO

LS 2024

Zadání

Rozvoj sídel, krajiny a regionu okolo plánované rychlodráhy z Prahy do Kladna. 
Praha-Liboc <> Praha-Ruzyně <> Hostivice <> Jeneč <> Unhošť <> Kladno

Železniční spojení Prahy a Kladna je každým rokem více využívané, stále více lidí z Kladna či Hostivic dojíždí do Prahy každý den vlakem. Postupně probíhající kompletní modernizace trati, zrychlení jízdní doby a vyšší frekvence vlaků budou pro všechny obce na trati znamenat doslova revoluci. Cestování vlakem úplně změní jejich image a zásadně zvýší jejich atraktivitu nejen pro bydlení, ale také pro pracoviště ve službách či administrativě, pro obchod, hromadné ubytování, volnočasové aktivity či rekreaci.

Modernizace trati si vynutí kompletní redefinici stávajících periferií obcí a měst na trati a vztahu železničních nádraží a center sídel. Nádraží se stanou novými vstupními bránami do měst a bude nutné nejen zásadně kultivovat širší okolí železničních nádraží, ale řešit také důstojná a reprezentativní propojení na okolní čtvrti. Úkolem pro studenty bude hledání vize budoucího rozvoje obcí a měst na trati rychlodráhy z Prahy do Kladna, s akcentem na návrh urbanistického rozvoje kolem železničních nádraží a návrh revitalizace navazujícího systému veřejných prostorů, včetně vazeb na okolní příměstskou krajinu. 

Ve spolupráci se studenty krajinářské architektury Ateliéru Salzmann // Bečvářová // Pozdech bude úkolem také hledání a návrh nové tváře krajiny mezi Prahou a Kladnem, jedné z nejvíce exponovaných a zároveň opomíjených krajin v zázemí Prahy.

Na základě společného mapování a analýz současného stavu území mezi Prahou a Kladnem a formulace společné vize a základní koncepce strukturace a uspořádání celku území, si každý student (anebo dvojice studentů) vybere část území (okolí jednoho železničního nádraží, jedno sídlo, část krajiny atp.), kterou podrobně rozpracuje. Jednotlivé dílčí návrhy se na závěr spojí do jednoho celku a výsledkem bude rozsáhlý lineární urbanisticko-krajinářský plán, který navrhne komplexní vizi budoucnosti okraje Prahy a měst, krajiny a celého regionu podél plánované rychlodráhy mezi Prahou a Kladnem.

---------------------------------
Praha - Liboc, Praha - Ruzyně:
 Urbanistický návrh nové městské čtvrti na okraji Prahy. Místo bývalých kasáren a logistických areálů nový urbanistický řád. Nové využití pro ruzyňskou věznici. Řešení přechodu Prahy do volné krajiny okolo Pražského dálničního okruhu a letiště.

Hostivice: Návrh propojení železničního nádraží a historického jádra města. Urbanistický návrh nového rozvoje okolo železničního nádraží. Překročení bariéry železniční trati. Budoucnost obřích logistických areálů a jejich integrace do struktury a života města. Napojení města na příměstskou rekreační krajinu okolo letiště.

Jeneč: Urbanistický návrh integrace obce a železničního nádraží. Urbanistický návrh nového rozvoje okolo železničního nádraží. Budoucnost obřích logistických areálů a jejich integrace do struktury a života obce. Propojení obce s příměstskou rekreační krajinu okolo letiště a s obcí Dobrovíz.

Unhošť: Nová železniční zastávka na severním okraji města = zcela nový impuls pro rozvoj města. Redefinice vztahu okraje města a jeho historického centra. Návrh nové nádražní třídy. Urbanistický návrh kompletní revitalizace centrální části města.  

Kladno: Rychlé železniční spojení s Prahou = nový život pro Kladno. Komplexní urbanistický návrh okolí budoucí rychlodráhy napříč celým městem - rozvoj okolo průmyslové zóny v Pleteném Újezdě, okolo hlavního nádraží s vazbou na největší sídliště Kročehlavy, okolo nemocnice s vazbou na unikátní sídliště Rozdělov a v Ostrovci v oblasti Podprůhonu. Řešení vazeb všech železničních nádraží ve městě na centrum města.  

Více o Ateliéru Šindlerová: Ateliér Šindlerová - FA ČVUT (cvut.cz)

INFOSCHŮZKY V ATELIÉRU 702

Pondělí    12. 2. v 17:00 h (po skončení společných prezentací)
Úterý       13. 2. v 17:30 h
Středa      14. 2. v 15:00 h
2. kolo:
Čtvrtek   15. 2. v 16:00 h

Zájemci zasílejte svá portfolia a stručný motivační text na téma "ateliérové zadání, které mě zaujalo a proč ho chci zpracovávat" na e-mail: veronika.sindlerova@fa.cvut.cz

Dotazy: Veronika Šindlerová, veronika.sindlerova@fa.cvut.cz, 602 442 651, kancelář č. 613

Výběr studentů do ateliéru probíhá na základě individuální motivace zpracovávat vybrané téma a na základě portfolia.

B

město & železnice | BENEŠOV

LS 2024

Zadání

Vize a koncepce rozvoje města na železnici, v malebné krajině v bezprostředním zázemí pražského metropolitního regionu. 
Ve spolupráci se studenty magisterského MODULU PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ.
Ve spolupráci s městským architektem Benešova a se zástupci vedení města Benešova.

Benešov je okresní město ležící na vnějším okraji Pražského metropolitního regionu, na pomezí malebné krajiny tzv. České Sibiře. Je to příklad typického českého města. V novodobé historii byl Benešov hlavně městem vojenským, byl sídlem pěšího pluku armády a za 2. světové války byl částečně vysídlen, stejně jako celý region západního Benešovska, a sloužil jako vojenské cvičiště nacistické armády. Dnes už ve městě armáda nesídlí. Díky kvalitnímu železničnímu spojení s Prahou je Benešov dnes hlavně městem obytným, za prací obyvatelé hojně vyjíždějí hlavně do Prahy.

Město hledá novou vizi svého budoucího rozvoje. Úkolem pro studenty bude tuto vizi nalézt a navrhnout na jejím základě také celkovou koncepci rozvoje území obce a tu pak prověřit na urbanistických řešení revitalizace anebo rozvoje vybraných částí města.

Na základě společného mapování a analýz současného stavu území města Benešova a formulace společné vize a základní koncepce rozvoje města, si každý student (anebo dvojice studentů) vybere část území města určenou k rozvoji anebo komplexní revitalizaci (např. okolí železničního nádraží, zanedbané bývalé vojenské a skladové areály, centrum města, atp.), kterou rozpracuje do podrobného urbanistického návrhu . Jednotlivé dílčí návrhy se na závěr spojí do jednoho celku a výsledkem bude celkový urbanisticko-krajinářský plán budoucího rozvoje města Benešova.

Benešov je modelovým městem pro výuku magisterského MODULU PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ v 8. běhu modulu 2024-2025. Zadání proto bude zpracováváno společně běžnými studenty oborů A+U anebo A+U+K, ve spolupráci se studenty MODULU PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ.

Více o Ateliéru Šindlerová: Ateliér Šindlerová - FA ČVUT (cvut.cz)

INFOSCHŮZKY V ATELIÉRU 702

Pondělí    12. 2. v 17:00 h (po skončení společných prezentací)
Úterý       13. 2. v 17:30 h
Středa      14. 2. v 15:00 h
2. kolo:
Čtvrtek   15. 2. v 16:00 h

Zájemci zasílejte svá portfolia a stručný motivační text na téma "ateliérové zadání, které mě zaujalo a proč ho chci zpracovávat" na e-mail: veronika.sindlerova@fa.cvut.cz

Dotazy: Veronika Šindlerová, veronika.sindlerova@fa.cvut.cz, 602 442 651, kancelář č. 613

Výběr studentů do ateliéru probíhá na základě individuální motivace zpracovávat vybrané téma a na základě portfolia.

C

ATRN – Ateliér realizační projekt: Regulační plán

LS 2024

Zadání

Rozpracování části vlastního urbanistického projektu do podoby regulačního plánu. 

Nechce se vám v rámci realizačního projektu (ATRN) zpracovávat projekt stavby? Baví vás více urbanismus a navrhování rozvoje města či vesnice?

Máte z předchozího studia zajímavý urbanistický projekt, jehož část byste chtěli dále detailně rozpracovat?

Využijte jedinečnou možnost, kterou nabízí Ateliér Šindlerová, specializovaný na výuku urbanismu a územního plánování. V rámci ATRN můžete pokračovat ve svém urbanistickém projektu a rozpracovat ho do podoby regulačního plánu.

VEŠKERÉ POTŘEBNÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY KE ZPRACOVÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU K DISPOZICI VŠEM STUDENTŮM.

METODICKÉ VEDENÍ OD SPECIALISTŮ NA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ SE ZKUŠENOSTMI SE ZPRACOVÁNÍM REGULAČNÍCH PLÁNŮ.

Více o Ateliéru Šindlerová: Ateliér Šindlerová - FA ČVUT (cvut.cz)

INFOSCHŮZKY V ATELIÉRU 702

Pondělí    12. 2. v 17:00 h (po skončení společných prezentací)
Úterý       13. 2. v 17:30 h
Středa      14. 2. v 15:00 h
2. kolo:
Čtvrtek   15. 2. v 16:00 h

Zájemci zasílejte svá portfolia a urbanistický projekt, jehož část byste chtěli rozpracovat do podoby regulačního plánu na: veronika.sindlerova@fa.cvut.cz

Dotazy: Veronika Šindlerová, veronika.sindlerova@fa.cvut.cz, 602 442 651, kancelář č. 613

Výběr studentů do ateliéru probíhá na základě individuální motivace zpracovávat vybrané téma a na základě portfolia.

D

ŠPORTOVÝ AREÁL ŠTRBSKÉ PLESO

LS 2024

Zadání

Urbanistické řešení území Štrbského Plesa - prověření možného umístění nové víceúčelové sportovní haly a dalších sportovních a volnočasových zařízení.

Podklad pro diplomní projekt.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.