Ateliéry

Ateliér Šindlerová

A

Urbanismus v dotyku s historií | PRAHA: VE STÍNU KATEDRÁLY SVATÉHO VÍTA

ZS 2023

Zadání

Dokončení urbanistické struktury severozápadního předpolí Pražského hradu. 
Malovanka <> Pohořelec <> Brusnice <> Prašný most <> Hradčanská <> Špejchar

Tunel Blanka je v provozu již 8 let, ale severní a západní okolí Pražského hradu vypadá stále jako dálnice, s hustým automobilovým provozem, obrovskými plochami mimoúrovňových křižovatek, spoustou uzavřených neprostupných areálů a bariér pěšího pohybu. Prostředí nepřívětivé a nedůstojné vzhledem ke své poloze hned vedle historicky nejcennějšího území Prahy. Další bariérou v území je železniční trať bývalé Buštěhradské dráhy z Prahy do Kladna, která má být zanedlouho zahloubena. 

Na studenty čeká jemná urbanistická práce, jejímž cílem bude návrh zacelení všech jizev a ran na urbanistické struktuře území mezi Pražským hradem a Střešovicemi a Dejvicemi. Prokrvení této odumřelé tkáně města, propojení sítě veřejných prostorů, zlepšení prostupnosti, oživení dnes nepřístupných míst a doplnění nové zástavby.

Studenti nejprve ve skupině zmapují a zanalyzují současný stav celého území a navrhnou celkovou vizi a koncepci revitalizace tohoto území. Každý sám pak do detailu rozpracuje urbanistický návrh části území, která ho nejvíce zaujme. 

(c) Václav Hofman 2023

Více o Ateliéru Šindlerová: Ateliér Šindlerová - FA ČVUT (cvut.cz)

INFOSCHŮZKY V ATELIÉRU 702

Pondělí    18. 9. v 17:00 h (po skončení společných prezentací)
Úterý       19. 9. v 15:00 h
Středa      20. 9. ve 14:00 h

Zájemci zasílejte svá portfolia a stručný motivační text na téma "ateliérové zadání, které mě zaujalo a proč ho chci zpracovávat" na e-mail: veronika.sindlerova@fa.cvut.cz

Dotazy: Veronika Šindlerová, veronika.sindlerova@fa.cvut.cz, 602 442 651, kancelář č. 613

Výběr studentů do ateliéru probíhá na základě individuální motivace zpracovávat vybrané téma a na základě portfolia.

B

Urbanismus v dotyku s historií | RAKOVNÍK: HRADEBNÍ OKRUH

ZS 2023

Zadání

Urbanistické řešení revitalizace a dostavby hradebního okruhu v Rakovníku. 
Stabilizace urbanistické struktury obvodu městské památkové zóny Rakovník

Celý obvod středověkého historického jádra královského města Rakovníka se stal obětí poválečných plošných asanací, bourání malebné historické zástavby a jejího nahrazování panelovými sídlišti, parkovišti či nákupními středisky. Místo hradeb se vystavěl silniční okruh s křižovatkami pro kamiony. Mnoho ploch zůstalo navždy nedostavěno a dodnes leží ladem, prosté jakéhokoli smyslu a využití.

Celý bývalý hradební okruh v Rakovníku je jizvou na tváři města, nehostinnou bariérou, která historické jádro odděluje od zbytku města. Ve městě je přitom veliká poptávka po bydlení a vybavení, namísto dotvoření centra města se však nevhodně staví za městem, odkud obyvatelé musí za veškerým vybavením složitě dojíždět.

Úkolem pro studenty bude komplexně zmapovat a zanalyzovat potenciály území hradebního okruhu, a to včetně historických stop původní zástavby. A posléze velmi citlivě navrhnout doplnění této historické urbánní mozaiky a vrátit tak obvodu historického jádra reprezentativní vzhled i využití.

Zadání je poptávané vedením města Rakovníka a bude zpracováno ve spolupráci se zástupci města!

Více o Ateliéru Šindlerová: Ateliér Šindlerová - FA ČVUT (cvut.cz)

INFOSCHŮZKY V ATELIÉRU 702

Pondělí    18. 9. v 17:00 h (po skončení společných prezentací)
Úterý       19. 9. v 15:00 h
Středa      20. 9. ve 14:00 h

Zájemci zasílejte svá portfolia a stručný motivační text na téma "ateliérové zadání, které mě zaujalo a proč ho chci zpracovávat" na e-mail: veronika.sindlerova@fa.cvut.cz

Dotazy: Veronika Šindlerová, veronika.sindlerova@fa.cvut.cz, 602 442 651, kancelář č. 613

Výběr studentů do ateliéru probíhá na základě individuální motivace zpracovávat vybrané téma a na základě portfolia.

C

ATRN - Ateliér realizační projekt: Regulační plán | MODUL PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ

ZS 2023

Zadání

Rozpracování části vlastního urbanistického projektu do podoby regulačního plánu. 

Nechce se vám v rámci realizačního projektu (ATRN) zpracovávat projekt stavby? Baví vás více urbanismus a navrhování rozvoje města či vesnice?

Máte z předchozího studia zajímavý urbanistický projekt, jehož část byste chtěli dále detailně rozpracovat?

Využijte jedinečnou možnost, kterou nabízí Ateliér Šindlerová, specializovaný na výuku urbanismu a územního plánování. V rámci ATRN můžete pokračovat ve svém urbanistickém projektu a rozpracovat ho do podoby regulačního plánu.

VEŠKERÉ POTŘEBNÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY KE ZPRACOVÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU K DISPOZICI VŠEM STUDENTŮM.

METODICKÉ VEDENÍ OD SPECIALISTŮ NA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ SE ZKUŠENOSTMI SE ZPRACOVÁNÍM REGULAČNÍCH PLÁNŮ.

Více o Ateliéru Šindlerová: Ateliér Šindlerová - FA ČVUT (cvut.cz)

INFOSCHŮZKY V ATELIÉRU 702

Pondělí    18. 9. v 17:00 h (po skončení společných prezentací)
Úterý       19. 9. v 15:00 h
Středa      20. 9. ve 14:00 h

Zájemci zasílejte svá portfolia a urbanistický projekt, jehož část byste chtěli rozpracovat do podoby regulačního plánu na: veronika.sindlerova@fa.cvut.cz

Dotazy: Veronika Šindlerová, veronika.sindlerova@fa.cvut.cz, 602 442 651, kancelář č. 613

Výběr studentů do ateliéru probíhá na základě individuální motivace zpracovávat vybrané téma a na základě portfolia.

D

ATVZ: Územní plán Příbram | MODUL PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ

ZS 2023

Zadání

Zpracování kompletní dokumentace Územního plánu Příbram,
v souladu s novým stavebním zákonem č. 283/2021 Sb., s judikaturou a platnými metodikami zpracování územních plánů.

Podkladem pro zpracování územního plánu je soubor studií urbanistického rozvoje různých částí města Příbrami zpracovaných studenty modulu Prostorové plánování v rámci urbanistického ateliéru ATUR v předchozím semestru magisterského studia.

E

ATV: Regionální studie Příbramska | MODUL PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ

ZS 2023

Zadání

Zpracování územního průmětu strategie rozvoje regionu správního obvodu Obce s rozšířenou působností Příbram, a to za použití metod a postupů strategického a regionálního plánování.

Podkladem pro zpracování strategie rozvoje regionu je semestrální práce studentů modulu Prostorové plánování z předmětu Plánování regionů a krajiny II (Regionální rozvoj).

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.