Ateliéry

Ateliér Šindlerová

A

Mezi Smíchovem a Zličínem

LS 2021

Zadání

Infoschůzky na MS TEAMS

Čtvrtek 4.2. v 15:00 h
Úterý 9.2. v 17:00 h
Středa 10.2. v 15:00 h

Vstup do schůzky (MS TEAMS)


V letním semestru 2021 budou mít studenti ateliéru Veroniky Šindlerové jedinečnou příležitost podílet se na hledání nové podoby Radlického údolí a území okolo plánované Radlické radiály.

Jedná se o jeden z prioritních a dlouho nevyřešených úkolů rozvoje městské části Praha 5. Studentské práce Ateliéru Šindlerová budou podkladem pro formulaci požadavků na zpracování Územní studie Radlického údolí. Její pořízení plánuje Praha 5 v druhé polovině roku 2021. Konzultací a průběžných prezentací se budou pravidelně účastnit zástupci Prahy 5, kteří budou studentům poskytovat cenné připomínky a rady k jejich práci!

Pás území mezi Smíchovským nádražím, Radlicemi, Jinonicemi, Novými Butovicemi a Zličínem je dlouhodobě urbanisticky silně nestabilizovaný a vytváří jizvu na tváři jinak velmi atraktivního jihozápadního sektoru Prahy. Město se sem obrací zády. Je to chaotická a neuspořádaná periferie plná kontrastů a protikladů. Rozsáhlé uzavřené průmyslové a skladové areály se tu střídají s nahodile roztroušenými nejmodernějšími kancelářskými developmenty (sídlo ČSOB v Radlicích, Waltrovka, Office park Nové Butovice ad.), unikátně zachovalými historickými vesničkami (Staré Butovice, Staré Jinonice, Staré Lužiny), nákupními centry, fragmenty blokového města 19. století, okraji sídlišť i útulnými vilovými čtvrtěmi. To vše je přitom dobře obsloužené metrem, částečně tramvají (jejíž prodloužení dále na západ se plánuje) a také vlakem. A obklopené řadou unikátních přírodních území, Dívčími hrady, Prokopským a Dalejským údolím, Vidoulí či Přírodním parkem Košíře-Motol.

Území má velký potenciál stát se plnohodnotnou atraktivní součástí Prahy. Má šanci propojit vše krásné a hodnotné, co dnes naopak rozděluje.

Studenti společně ve skupině podrobně zanalyzují řešené území. Potom si každý ze studentů zvolí část území, která ho nejvíce zaujme a navrhne revitalizaci a rozvoj jeho urbanistické struktury. Výsledkem bude koláž jednotlivých dílčích řešení, která poskládá dohromady návrh urbanistické struktury celého území.

Více informací a přihlášky: 

veronika.sindlerova@fa.cvut.cz

B

Zadání pro studenty modulu: Milovice-Lysá nad Labem

LS 2021

Zadání

V novém běhu modulu, který začíná letním semestrem 2021, se budou studenti Modulu prostorové plánování zabývat budoucností rozvoje prostoru Lysá nad Labem – Milovice. Území leží kousek za Prahou, je dobře dostupné vlakem z centra Prahy a poskytuje velmi atraktivní zázemí pro klidné bydlení v dotyku s přírodou. Jakou má toto území budoucnost? Co může současným i budoucím obyvatelům nabídnout? Jak může urbanismus měst a utváření okolní krajiny přispět k atraktivitě obou měst?

Stále ještě máte šanci stát se studenty Modulu prostorové plánování. Zápis probíhá až do 31. 1. 2021

Bližší informace zde

 

C

Cyklostezka Berounka: Z Berouna do Prahy

LS 2021

Zadání

Nadšená turistka a znalkyně údolí Berounky Tereza Chocholová se rozhodla v letním semestru zpracovat urbanistický projekt cyklostezky podél řeky Berounky z Berouna do Prahy. Odvážný úkol pro opravdového dobrodruha. Cyklisté se dnes mezi Berounem a Prahou proplétají po silnicích v hustém provozu automobilů, projíždějí po ulicích obytných satelitů anebo středem chatových osad nad Berounkou. Cesta z Beroun do Prahy (a samozřejmě i v opačném směru) je dnes pro cyklisty, zvláště v letních měsících, doslova životu nebezpečná a vůbec není zážitkem.

Cílem ateliérového zadání je navrhnout nové vedení samostatné cyklostezky, oddělené od silnic a od automobilového provozu. Cyklostezky bezpečné, pohodlné, která z výletu podél Berounky učiní zážitek. Samozřejmostí je řešení vazeb cyklostezky na železniční zastávky a na každodenní cíle cest místních obyvatel. 

D

Regulační plán Ústí nad Labem - Střekov

LS 2021

Zadání

Zpracování projektu regulačního plánu v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a v rozsahu Přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková