S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Doktorské studium

Zimní semestr

Základy vědecké práce a Informace pro vědu a výzkum jsou dva ze tří povinných předmětů, které musí absolvovat studenti všech zaměření doktorského studia. Tyto předměty jsou vyučovány pouze v zimním semestru. 

Studijní plán pro všechna zaměření programu Architektura a urbanismus 2020/2021

Studijní plán pro program Design 2020/2021

Rozvrh zimního semestru 2020 AaU - nová akreditace

Rozvrh zimního semestru zimního semestru 2020 AaU podle staré akreditace

Rozvrh zimního semestru 2020 Průmyslový design

Rozvrh jazyků

 

Letní semestr

Filosofie a sociologie je jeden ze tří povinných předmětů, který musí absolvovat studenti všech zaměření doktorského studia. Tento předmět je vyučován pouze v letním semestru. 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková