Doktorské studium

Studijní plány pro AR 2023/24

Zde uveřejněné studijní plány jednotlivých studijních programů jsou závazné pro kontrolu plnění studijních povinností před státní zkouškou a odpovídají kontrolám studia.

Studijní plán Architektura a urbanismus 2023/2024

Studijní plán Design 2023/2024

Studijní plán Smart Cities 2023/2024

Zimní semestr AR 2023/24

Základy vědecké práce a Informace pro vědu a výzkum jsou dva ze tří povinných předmětů, které musí absolvovat studenti všech zaměření doktorského studia. Tyto předměty jsou vyučovány pouze v zimním semestru. 

Rozvrh zimního semestru Architektura a urbanismus 2023/2024

Rozvrh zimního semestru Design 2023/2024

Rozvrh výuky jazyků v zimním semestru 2023/2024

 

Letní semestr AR 2023/24

Filosofie a sociologie je jeden ze tří povinných předmětů, který musí absolvovat studenti všech zaměření doktorského studia. Tento předmět je vyučován pouze v letním semestru. 

Rozvrh letního semestru programu Architektura a urbanismus 2023/2024

Rozvrh letního semestru programu Design 2023/2024

Předměty

Předměty doktorského studia programu Architektura a urbanismus

Předměty doktorského studia programu Design

 

 

KONTAKTY

MGR. GABRIELA THOMPSON

vedoucí oddělení

místnost 150

+420 22435 6228

gabriela.thompson@fa.cvut.cz

Ivana Christová

referentka pro doktorské studium

místnost 150

+420 22435 6227

+420 778 967 584

chrisiva@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.