DOKTORSKÉ STUDIUM

Zde najdete legislativní dokumenty, formuláře a vnitřní předpisy související s doktorským studiem na FA ČVUT.

Řád doktorského studia

Řád doktorského studia Fakulty architektury ČVUT v Praze jako vnitřní předpis Fakulty architektury stanovuje v souladu s čl. 20 SZŘ další podrobnosti studia v doktorských studijních programech akreditovaných na FA.

Honoráře pro externí specialisty a specialistky

Externím specialistům a specialistkám přizvaným do procesu doktorského studia přísluší dle vnitřních předpisů FA honorář:

  • posudek Studie k disertační práci - 1200 Kč (zajišťuje a hradí ústav studujících)
  • posudek Disertační práce - 3600 Kč
  • účast v komisi Státní doktorské zkoušky nebo obhajoby Disertační práce - 2400 Kč
  • předseda či předsedkyně komise Státní doktorské zkoušky nebo obhajoby Disertační práce - 3200 Kč
  • účast na zasedání Pracovní skupiny zaměření - 1200 Kč
  • účast na zasedání Oborové rady programu - 1800 Kč

kontakty

PROF. Ing. ARCH. PETR VORLÍK, Ph.D.

proděkan pro vědu, výzkum a uměleckou činnost FA ČVUT

+420 224 356 354

vorlik@fa.cvut.cz

MGR. GABRIELA THOMPSON

vedoucí oddělení

místnost 150

+420 22435 6228

gabriela.thompson@fa.cvut.cz

Ivana Christová

referentka pro doktorské studium

místnost 150

+420 22435 6227

+420 778 967 584

chrisiva@fa.cvut.cz

Mgr. jan calta

koordinátor systémů V3S a RUV

+420 22435 6352

jan.calta@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.