Filosofie, sociologie a psychologie II

Obecně

 V rámci přednášek studenti získají informace o vhodné četbě, která se vztahuje k probíraným tématům.

Povinná literatura

 • BLECHA, Ivan. Filosofie. Základní problémy.
 • PEREGRIN, Jaroslav. Filozofie pro normální lidi.
 • TÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie.

Doporučená literatura

 • ARISTOTELES. Metafyzika.
 • ARISTOTELES. Etika Nikomachova.
 • BERKELEY, George. Tři dialogy.
 • DESCARTES, René. Meditace o první filosofii.
 • GETTIER, Edmund. Is Justified True Belief Knowledge?
 • KRATOCHVÍL, Zdeněk. Mýtus, filosofie, věda.
 • NOZICK, Robert. Anarchie, stát a utopie.
 • RAWLS, John. Teorie spravedlnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.