Filosofie, sociologie a psychologie II

Přednášky:

 

1) „K čemu je filosofie?“ - úvod do argumentace

→  argumentace; pravidla argumentační eseje; užitečnost argumentace v praktickém životě,
→  představení myšlenkových experimentů a jejich nejznámější příklady;
→  vnímání filosofie veřejností ve světě, filosof jako veřejná osobnost
→  PR a prezentace – jak obhájit a prodat svou tezi, návrh, práci?

2) „Co je za oponou?“ - úvod do metafyziky a ontologie

→ řád versus chaos
→ existuje nějaký řád věcí, který stačí pochopit k např. dokonalé architektuře?
→ „řád“ versus „chaos“ – formální a neformální architektura; potřebujeme normy?

3) „Jak můžeme vůbec něco vědět?“ - úvod do epistemologie

→ co je to znalost?
→ subjekt versus objekt; teorie pravdy
→ dobové vědění (zeitgeist), vysvětlení pojmů diskurz, narativ, zarámování
→ epistemologie nových médií; metaverse

4) „Rozum nebo srdce?“ úvod do sporu mezi racionalismem a empirismem/iracionalismem

→ logos versus mytologie
→ rozum versus emoce v architektuře a umění
→ „město: rozum a dějiny“
→ urbánní mýty a ideologie

5) „Věřím, protože je to absurdní?“ – úvod do filosofie náboženství a argumenty boží existence

→ argumenty boží existence; křesťanský vs muslimský svět;
→ dopady na vědu a architekturu
→ inteligentní design
→ morální/výchovný rozměr chrámu, chrámy konzumu a mrakodrapy
→ jak by vypadal náš sociální a fyzický prostor bez náboženské historie?

6) „Kdo tahá za nitky dějin?“ - úvod do filosofie dějin

→ vzestupné, cyklické a dekadentní teorie dějin
→ od antiky po konec dějin
→ dějiny budoucnosti
→ duch doby a vliv na architekturu a umění; jsou architekti loutky, které jen slepě vykonávají vůli dějin?

7) „Dobro, zlo a vše mezi tím?“ – úvod do etiky

→ teorie dobra; hédonismus, teorie blaha, rovnost
→ aplikovaná etika (bioetika, ekologická etika..)
→ může architektura a design měnit morální chování lidí?

8) „Spravedlivá společnost – jak pro koho?“ – úvod do politické filosofie

→ rovnost, legalita a legitimita, demokracie a její problémy
→ vybrané politické směry 20. století
→ „politika, polis a policie“
→ demokratické nebo totalitní město? Spravedlivé město? Pro koho?

9) „Kdo jsem?“ - úvod do teorie osobní identity

→ mentální stavy; duše, tělo a mozek;
→ myšlenkové experimenty podporující jednotlivé teorie
→ identita v architektuře a umění; soukromé vs veřejné já?

10) „Člověk člověku vlkem?“ - úvod do filosofie společnosti

→ od antiky po otevřenou společnost
→ dilemata veřejného prostoru; morální relativismus a jeho dopady na veřejný prostor
→ výhody a nevýhody participativního rozhodování
→ od lovců a sběračů po urbánní společnost

11) „Město jako generátor změny?“ – úvod do filosofie města

→ městské utopie; neformální urbanismus, urbicida
→ bezpečné město, feministická kritika městského plánování
→ virtuální město a jeho aspekty 
→ kritika neoliberálního města

12) „Kulatý stůl“

→ přednáška na přání, čeho by posluchači chtěli více (ukázka participativní demokracie)

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.