Filosofie, sociologie a psychologie II

Předmět má za cíl představit filosofickou teorii v její původní podobě, kontextu vzniku, její recepci tehdejší společnosti a 2) vysvětlit studentům/kám, jaký měla/má tato teorie dopad na fungování společnosti, lidské myšlení a v neposlední řadě na architekturu a způsob, jakým lidem uvažovali/jí o svém habitatu. Cílem je tedy postihnout teoretickou rovinu, zároveň ale demonstrovat praktické dopady, které s sebou tato teorie nesla. Ústřední myšlenkou tak je, že filosofie není pouhé fabulování pár lidí, kteří se tím náhodou i proslavili, ale že jsou dějiny filosofie retrospektivním dobrodružstvím, na kterém můžeme pozorovat vývoj společnosti, inteligence i poznání od počátku naší civilizace.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.