Filosofie, sociologie a psychologie II

Ukončení předmětu bude formou testu, který ověří základní porozumění témat přednášek.

Test proběhne prezenční formou během termínu, na který se studenti zapíší. Na místě dostanou vytištěný test na papíře a test bude formou výběru z možností.

Test má celkem 11 otázek, každá otázka je za jeden bod.
Jedna otázka je z terminologie, pět jich je z obecné filosofie a pět z překryvu mezi filosofií a urbanismem (obecně).

Na test máte 30 minut. Hodnocení je klasické dle studijního řádu -  (100–90%) A; ,(90–80%) B; (80–70%) C; (70–60%) D; (60–50%) E; (50–0%) F.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.