Filosofie, sociologie a psychologie II

Ukončení předmětu bude formou testu, který ověří základní porozumění témat přednášek.

Test je on-line formou v Moodle.

Test má celkem 11 otázek, každá otázka je za jeden bod.
Jedna otázka je z terminologie, pět jich je z obecné filosofie a pět z překryvu mezi filosofií a urbanismem (obecně).

Na test máte 30 minut, Moodle vzápětí hned vyhodnotí Vaši známku. Hodnocení je klasické dle studijního řádu -  (100–90%) A; ,(90–80%) B; (80–70%) C; (70–60%) D; (60–50%) E; (50–0%) F.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.