Filosofie, sociologie a psychologie III

  1. Závěrečná esej (3 normostrany) na téma související s náplní přednášek (50% známky)
  2. Ústní zkouška, která ověří porozumění představeným tématům (50% známky).

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.