Filosofie, sociologie a psychologie III

Předmět má za cíl představit pokročilejší filosofická témata, která nejsou součástí běžných filosofických kurzů pro svou specifičnost. Jsou to právě tato konkrétnější témata, na kterých lze studentům demonstrovat aplikaci filozofického myšlení, které se mohli naučit v kurzu FSP II. Ať už jde o etiku nových technologií nebo počítačové hry, filosofie i v dnešní moderní době neztrácí svou aktuálnost a stále dokáže nastavovat zrcadlo i takto marginálním tématům. Kromě moderních témat se budeme věnovat také intelektuálnímu cestování časem a prostorem a dozvíme se například i to, proč je Afrika hřištěm pro architekty 21. století.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.