Filosofie, sociologie a psychologie III

Literatura bude představena na jednotlivých přednáškách.

Součástí předmětu jsou i aktuality či doplňkové zdroje, které se mění dle probíraného tématu a zájmu od studentů.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.