Filosofie, sociologie a psychologie III

Přednášky

1) „Myslím, tedy mám práva?“ - úvod do filosofie mysli a etiky umělé inteligence
- historie a přístupy k mysli (Descartes, Turing, Searle, Dennett), pro a proti dualismu, pro a proti behaviorismu
- studium hodnot ve vědě a technice (etika) → má umělá inteligence svoje práva? Je morální sex s robotem? (Černý)
- jaký vliv může mít umělá inteligence na architekturu?

2) „Co dělá vědu vědou?“ - úvod do filosofie vědy
- podmínky vědy, empirismus, verifikace, antická věda, renesance, astronomie, novověk, věda ve 20. století (předsokratikové, Da Vinci, Koperník, Bacon, Locke, Popper, Kuhn)
- architektura jako věda

3) „Budiž světlo?“ - úvod do filosofie osvícenství
- francouzský kontext, obecná charakteristika, století filosofů, víra v pokrok, politická a sociální filosofie osvícenství, anti-náboženskost, utopie (Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Bolzano, Palacký)
- architektura v osvícenství; světlo jako významný prvek města

4) „Jsme jen oběti řady událostí?“ - úvod do teorie kauzality, mechanicismus
- teorie a podmínky kauzality, pravděpodobnostní teorie, kauzalita versus korelace (Aristotelés, Hume, Reichenbach)
- definice mechanicismu, vztah mechanicismu a zvědavosti; idea pokroku
- jsou dějiny architektury dějinami pokroku?

5) „Máme vůbec české filosofy?“ - úvod do české filosofie
- Velká Morava, středověk, Jan Viklef, reformace (Hus, husité), český humanismus, osvícenství, český idealismus, Masaryk, ženy v české filosofii
- česká otázka v urbanismu a architektuře, lokalpatriotismus

6) „Kam kráčí Afrika?“ - úvod do současné africké sociální a politické filosofie
- geopolitické zarámování, současné trendy, Afrika jako hřiště architektů 21. století, urbanismus Maghrebu
- Kasanda, AlSayyad, El Ghmari, Nagati

7) „Paříž nebo Berlín?“ – úvod do soudobé francouzské/německé filosofie
- filosofie člověka a jeho místa ve světě a společnosti, představení francouzských a německých reálií
- Sartre, Merleau-Ponty, Bergson, Marquard, Lemke, frankfurtská škola
- francouzský přístup k přemýšlení o městě

8) „Londýn nebo Washington?“ - úvod do soudobé angloamerické filosofie
- analytická filosofie, zaměření na jazyk, představení angloamerického okruhu
- Quine, Dummet, Wittgenstein, Frege
- americký přístup k přemýšlení o městě

9) „Jak hodnotíme umění?“ - úvod do neuroestetiky a recepce umění
- experimentální filosofie, neuroestetika, krása, údiv a uznání umění
- Fingerhut, Prinz, Greene, Haidt
- které emoce aktivuje krásná architektura?

10) „Proč by nás měla zajímat péče?“ - úvod do současných trendů ve filosofii
- filosofie péče, topologie místa; filosofie počítačových her; DIY komunity, participativní demokracie, aktuality

11) „Až na kost?“ - úvod do vztahu filosofie a architektury (renesance až po dekonstrukci)
- Platón, Aristotelés, vzestup modernity, Kant, romanticismus a historicismus, fenomenologie a hermeneutika, dekonstrukce

12) „Kulatý stůl“
- přednáška na přání, čeho by posluchači chtěli více

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.