Dějiny a teorie architektury VII

Tematické okruhy

01 Proč potřebujeme teorii architektury / úvod do studia, základy teorie moderní architektury

02 Kritika funkcionalismu, nová humanita a ekologie (1950s-1960s)

03 Christian Norberg-Schulz, Genius loci a fenomenologický obrat

04 Typologie a analogické město. Aldo Rossi a Architektura města

05 Robert Venturi a Poučení z Las Vegas

06 Peter Eisenman a jeho teoretické dílo

07 Kenneth Frampton a Kritický regionalismus

08 Dekonstruktivismus v architektuře a její teorii

09 Druhá modernita / Rem Koolhaas a jeho teoretické dílo

10 Supermodernismus / místo a ne-místo, generická architektura, vlivy globalizace

11 Interdisciplinarita v teorii architektury I / Beatriz Colomina, Joan Ockman, Mary McLeod: architektura a média, architektura a gender, architektura a politika

12 Interdisciplinarita v teorii architektury II / Anthony Vidler, Juhani Palasmaa: Transparence, virtuální a materiální realita

13 Topografická architektura a otázky udržitelnosti v architektuře

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.