Dějiny a teorie architektury VII

Písemná zkouška kolektivní prezenční - 3 otázky / zadání odpovídající tématům přednášek, 45 minut na vypracování odpovědí. Výsledky se studenti dozví zpravidla během jednoho až tří dnů, podle počtu zkoušených.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.