Dějiny a teorie architektury VII

Literatura

příslušné kapitoly k dispozici v pdf na MS Teams

 • Le Corbusier-Saugnier: Za novou architekturu. Praha, 2005 
 • Ignasi de Sola-Morales: Architektura a existencialismus, In: Sola-Morales I.: Diference. Topografie současné architektury. Praha, 1999, 2. vyd. 2013
 • Christian Norberg-Schulz: Genius loci, Praha 1994 
 • Aldo Rossi: Architektura města. In: Švácha R., Sršňová M., Tichá J. (eds.): Euroamerické architektonické myšlení 1936-2011. Praha, 2018
 • Robert Venturi: Složitost a protiklad v architektuře, Praha 2001
 • Kenneth Frampton.: Za kritický regionalismus, in: Mitášová M. (ed.): Oxymorón & pleonasmus: texty kritické a projektivní teorie architektury. Praha, 2011
 • Rem Koolhaas: Velikost, aneb problém Velkého. In: Tichá J. (ed.): Architektura na prahu informačního věku. Praha, 2001, resp. Koolhaas, R.:Texty, Praha 2014
 • Rem Koolhaas: Brakový prostor. In: Tichá J. (ed.): Architektura v informačním věku. Praha, 2006, resp. Koolhaas, R.:Texty, Praha 2014 
 • Hans Ibelings: Supermodernismus. In: Tichá J. (ed.): Architektura a globalizace: texty o moderní a současné architektuře V. Praha, 2013
 • Mary McLeod: Od postmodernismu k dekonstruktivismu. In: Mitášová M. (ed.): Oxymorón & pleonasmus: texty kritické a projektivní teorie architektury. Praha, 2011
 • Beatriz Colomina: Bitevní linie: E.1027. In: Mitášová, M. (ed), Oxymoron a pleonasmus, Praha 2011
 • Anthony Vidler: Transparence, in Tichá J. (ed.): Architektura na prahu informačního věku. Praha, 2001
 • Juhani Palasmaa: Oči kůže, Zlín 2012

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.