Dějiny a teorie architektury VII

Cílem předmětu je uvedení posluchačů do studia teorie architektury jako disciplíny ve vztahu k historii a kritice architektury i k samotné architektonické tvorbě. V jednotlivých přednáškách jsou v chronologickém sledu diskutovány klíčové koncepty teorie architektury od 1. poloviny 20. století do současnosti v rámci širšího kulturního a historického kontextu.  Těžištěm předmětu je teorie architektury 2. poloviny 20. století ovlivněná kritickou teorií, strukturalismem, sémiotikou, fenomenologií a poststrukturalismem až k současným přístupům, které se vyznačují interdisciplinární perspektivou a přijímají inspiraci z oblastí, jako jsou politická, genderová nebo environmentální studia. 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.