Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Nauka o stavbách VII

Netypologické strategie tvorby vystavěného prostředí: V rámci předmětu mají posluchači možnost prohloubit své znalosti tvorby vystavěného prostředí o jiné metody než ty založené na klasické empirické typologii. Součástí předmětu je i prezentace komunikačních strategií, sounáležitosti technického, vizuálního, textového a případně jiného zobrazování a prezentování návrhu stavby klientovi, práce s veřejností i médii.

Související předměty

518NS1, 518NS1DB, 518NS1KB Nauka o stavbách I
518NS2A, 518NS2K, 518NS2DB Nauka o stavbách II
518NS3B, 518NS3K, 518NS3D Nauka o stavbách III
518NS4, 518NS4D Nauka o stavbách IV
518NSKI, 518NSKIK Nauka o stavbách V (Koncept a interpretace)
518NS6N Nauka o stavbách VI

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.