S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Nauka o stavbách VII

V KOSu se přihlašujte do předmětu 518NS6 Nauka o stavbách VII! V rozvrhu je předmět uveden jako NS6 (9. semestr, pondělí 12:30-14:00, posluchárna 155).

Netypologické strategie tvorby vystavěného prostředí: V rámci předmětu mají posluchači možnost prohloubit své znalosti tvorby vystavěného prostředí o jiné metody než ty založené na klasické empirické typologii. Součástí předmětu je i prezentace komunikačních strategií, sounáležitosti technického, vizuálního, textového a případně jiného zobrazování a prezentování návrhu stavby klientovi, práce s veřejností i médii.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková