Nauka o stavbách VII

Netypologické strategie tvorby vystavěného prostředí. V rámci předmětu mají posluchači možnost prohloubit své znalosti tvorby vystavěného prostředí o jiné metody než ty založené na klasické empirické typologii. Součástí předmětu jsou i diskuze o sounáležitosti technického, vizuálního, textového a případně jiného zobrazování a prezentování návrhu stavby klientovi, úřadům, novinářům a veřejnosti. To vše na reálných provedených stavbách různých autorů.

Poslední přednáškou cyklu je společné promítání odevzdaných a klasifikovaných prací studentů. Klasifikovaný předmět je zakončen úkolem v přesně zadaném formátu. Prostřednictvím TEAMS je v průběhu semestru zadán jednoduchý úkol: fotografie / text 400 znaků / kresba zachycující podstatu vybrané stavby, parku, objektu.

Komentované společné hodnocení výsledků je jedinečnou možností vidět výsledek své práce v kontextu všech odevzdaných prací. Zajímavá je také pestrá škála vybraných objektů zkoumání.

Přihlášením na předmět student souhlasí se zveřejněním jeho známky během společného promítání odevzdaných úkolů.

Související předměty

518NS1, 518NS1DB, 518NS1KB Nauka o stavbách I
518NS2A, 518NS2K Nauka o stavbách II - BYDLENÍ
518NS3B, 518NS3K, 518NS3D Nauka o stavbách III
518NS4, 518NS4K Nauka o stavbách IV
518NSKI, 518NSKIK Nauka o stavbách V (Koncept a interpretace)
518NS6N Nauka o stavbách VI

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.