Statika a nosné konstrukce VI

Literatura bude upřesněna podle témat, která se budou zpracovávat po dohodě s účastníky kursu.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.