Statika a nosné konstrukce VI

1. týden historický přehled vývoje stavitelství, významné osobnosti

2. týden betonové konstrukce, nové materiály a složení, pomocné prvky, vliv prostředí, životnost

3. týden sanace betonových konstrukcí, zesilování, rekonstrukce

4. týden zděné konstrukce – zdicí prvky a malty, pomocné prvky, poruchy a zesilování zdiva,

5. týden dřevěné konstrukce – nové materiály, spoje a spojovací prvky,

6. týden degradace dřeva a způsoby ochrany, opravy a zesilování dřevěných konstrukcí

7. týden opěrné stěny, gabiony, vyztužená zemina

8. týden upevňovací technika

9. týden konstrukce z kamene, staticky namáhané obklady a dlažby

10. týden nosné konstrukce ze skla

11. týden rezerva pro aktuální téma, přednes referátů

12. týden přednes studentských referátů

Poznámka: Obsah předmětu bude upřesněn na základě zájmových oblastí účastníků kursu, kteří budou vypracovávat seminární práci podle svého zaměření a zájmu. K dohodnutým tématům budou zaměřeny úvodní přednášky, na které budou navazovat prezentace seminárních prací. Při studiu bude popř. umožněn přístup k literatuře ústavu 15 122.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.