Statika a nosné konstrukce VI

Statika a nosné konstrukce VI (Vybrané statě z nosných konstrukcí)

Rozsah a formy výuky: volitelný předmět, letní semestr, přednášky a seminární příspěvky účastníků

Ukončení: klasifikovaný zápočet na základě aktivní účasti v semináři, přítomnost na min. 75 % seminářů, vypracování písemné seminární práce na dohodnuté téma a její přednesení.

Obsah předmětu: 

A) nové konstrukce – materiály, technologie, uspořádání a statické působení, významné a zajímavé příklady apod.

B) rekonstrukce, sanace, historické stavby – průzkumy, vlivy prostředí a provozu na únosnost konstrukcí, metody zesilování, vliv zemětřesení, poddolované území, příklady atd.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.