Statika a nosné konstrukce VI

Vybrané statě z nosných konstrukcí. Návrhové a posuzovací metody nosných konstrukcí v historii a současnosti (proporční pravidla, geometrická pravidla, počátky moderní mechaniky, silové metody, deformační metody, metoda konečných prvků, pravděpodobnostní výpočty). Tvorba moderních konstrukcí z kamene, cihel, betonu, kovů, dřeva a plastických hmot. Nosné konstrukce v prostředí s omezenými zdroji. Výškové budovy z betonu, oceli a kompozitů. Novodobé klenuté konstrukce a skořepiny, jejich tvarová optimalizace. Lanové a membránové konstrukce. Tensegrity. Technologie a postupy používané při zakládání nestandardních konstrukcí, určování rizik při návrhu založení budov, stavebních jam a volba odpovídajících technických řešení. Experimentální vyšetřování konstrukcí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková