Provádění, řízení a ekonomie staveb IV (Provádění a stavební management III)

Realizace dřevěných a nízko energetických budov. Materiály a jejich zabudování do dřevěných objektů. Zpracování dřeva a výrobků ze dřeva. Realizace srubových budov; provádění lehkých a těžkých dřevěných skeletů prvkovou a panelovou montáží. Realizace plošných dřevěných konstrukcí. Spoje dřevěných konstrukcí. Řešení spodní stavby. Řešení, provádění a kontrola difúzně uzavřených a difúzně otevřených plášťů. Suché a mokré procesy dřevěných budovách. Hybridní konstrukce pro nízkoenergetické budovy. Dokončovací a kompletační konstrukce v dřevostavbách.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková