Provádění, řízení a ekonomie staveb IV (Provádění a stavební management III)

Konstrukce, realizace, správa a údržba dřevěných budov. Materiály na dřevěné bázi a jejich zabudování do objektů. Zpracování a ošetřování dřeva a výrobků ze dřeva. Realizace srubových budov, rámových, sloupkových a hrázděných konstrukcí; provádění lehkých a těžkých dřevěných skeletů prvkovou a panelovou montáží. Realizace plošných dřevěných konstrukcí. Spoje dřevěných konstrukcí. Hybridní konstrukce pro nízkoenergetické budovy. Dokončovací a kompletační konstrukce v dřevostavbách. Řešení návrhu zasazení (osazení) dřevostavby v rámci konkrétního území. Ekologické dopady dřevostavby a její správa a údržba v rámci celého životního cyklu stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.