Prostorové struktury I

Doprava

Předmět připraví architekty / urbanisty pro profesionální spolupráci s dopravními inženýry a projektanty dopravních systémů a dopravních staveb při plánování rozvoje území.

Posluchači se seznámí se základy dopravního plánování a projektování ve vztahu ke všem dopravním systémům v území včetně bezmotorové dopravy a dopravy v klidu. Budou vysvětleny základní nástroje analýzy fungování a uspořádání dopravních systémů v území, zásady navrhování rozvoje jednotlivých dopravních systémů na místní i na regionální úrovni, řešení dopravy v územně plánovací dokumentaci. Kromě toho budou též vysvětleny principy řešení prostorové skladby dopravních staveb a jejich zapojení v rámci veřejného prostoru, a to v měřítkách od detailu až po celek města.

Součástí předmětu bude objasnění vzájemných vztahů a podmíněností dopravy a dopravních systémů a rozvoje území včetně základních nástrojů ekonomického hodnocení efektivity dopravních staveb a hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby.

Na výuce předmětu se podílejí přední čeští dopravní plánovači. Vedle garantky předmětu Ing. arch. Veroniky Šindlerové, Ph.D., specialistky na dopravní plánování a autorky dopravních koncepcí řady českých měst a regionů (např. Pardubice, Rakovník, Havlíčkův Brod, Šternberk, Kraj Vysočina, Podkrkonoší) jsou to Ing. arch. Tomáš Cach, významný pražský dopravní urbanista a projektant a velký propagátor cyklistické dopravy, Ing. Jan Kovařík, dopravní inženýr, specialista na dopravní analýzy a dopravní modelování, vedoucí odboru dopravy Městské části Praha 7 či Ing. arch. Ivan Lejčar, významný český odborník na kolejovou dopravu ve městech a městských aglomeracích. 

 

 

Související předměty

521PRS2, 521PRS2K Prostorové struktury II

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.