Prostorové struktury I

Doprava

Předmět připraví architekty / urbanisty pro profesionální spolupráci s dopravními inženýry a projektanty dopravních systémů a dopravních staveb při plánování rozvoje území.

Posluchači se seznámí se základy dopravního plánování a projektování ve vztahu ke všem dopravním systémům v území včetně bezmotorové dopravy a dopravy v klidu. Budou vysvětleny základní nástroje analýzy fungování a uspořádání dopravních systémů v území, zásady navrhování rozvoje jednotlivých dopravních systémů na místní i na regionální úrovni, řešení dopravy v územně plánovací dokumentaci. Kromě toho budou též vysvětleny principy řešení prostorové skladby dopravních staveb a jejich zapojení v rámci veřejného prostoru, a to v měřítkách od detailu až po celek města.

Součástí předmětu bude objasnění vzájemných vztahů a podmíněností dopravy a dopravních systémů a rozvoje území včetně základních nástrojů ekonomického hodnocení efektivity dopravních staveb a hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby.

Související předměty

Prostorové struktury II

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková