S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Deskriptivní geometrie II

Aktuální informace a pokyny v kurzu v Moodlu.

Cílem předmětu Deskriptivní geometrie II je seznámit studenty s fotogrammetrií, tj. způsobem, jak zakreslit objekt do existujícího snímku, se základy osvětlení objektů nejčastěji využívaných v architektonické praxi (osvětlení fasády, technické osvětlení na půdorysnu využívané v urbanismu), dále pak s plochami, které se využívají ve stavební a architektonické praxi. Vedle těchto základních tematických celků se na cvičeních studenti seznámí s aplikacemi geometrie, kterou podrobně zpracují formou semestrální práce.

 

Související předměty

521DG1 Deskriptivní geometrie I

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková