Deskriptivní geometrie II

Cílem předmětu je rozšířit základní znalosti zobrazovacích metod z DGI o aplikaci deskriptivní geometrie v oblasti teorie osvětlení a teorie ploch architektonické praxe. S dalšími zajímavými aplikacemi jsou studenti seznamováni formou individuálně zadávaných prací. Zde je cílem nejen poukázat na další oblasti geometrie, její aplikace v architektonické praxi, ale také naučit studenty práci s literaturou, s vyhledáváním zdrojů, s bibliografickými citacemi.

Požadavky k získání klasifikovaného zápočtu

z předmětu Deskriptivní geometrie II (letní semestr 2018/2019)

Související předměty

521DG1 Deskriptivní geometrie I

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková