Deskriptivní geometrie II

Materiály k přednáškám a cvičením

V kurzu B232-521DG2-DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE II v systému MOODLE

https://moodle-vyuka.cvut.cz/
> 15000 - Fakulta architektury
> 15122 - ústav nosných konstrukcí
> B232-521DG2-DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE II

Změny ve výuce v letním semestru ak. roku 2023/24

Harmonogram akademického roku

 •  29. 3. 2024 (pátek), výuka odpadá, státní svátek
 •  1.4. 2024 (pondělí), výuka odpadá, státní svátek
 •   1.5. 2024 (středa),výuka odpadá, státní svátek
 •   2.5. 2024 (čtvrtek), učí se podle středečního rozvrhu
 •   8.5.2024 (středa),výuka odpadá, státní svátek
 •  14.5.2024 (úterý), výuka odpadá, rektorský den 

Přednášky

Přednášky z Dg II se střídají s přednáškami Matematiky. 
Přednášky Dg II se konají v sudých kalendářních týdnech.

 1. Fotogrammetrie
 2. Osvětlení základních těles
 3. Technické osvětlení na půdorysnu a nárysnu
 4. Rotační plochy
 5. Šroubové plochy
 6. Přímkové plochy

Cvičení

 1. Zadání semestrální práce
  Opakování lineární perspektivy
 2. Fotogrammetrie
 3. Fotogrammetrie
 4. Osvětlení základních těles
 5. Osvětlení – skupina objektů
 6. Osvětlení – dutina těles
 7. Osvětlení v lineární perspektivě
 8. Rotační plochy
 9. Rys č. 1 – Osvětlení
 10. Rotační plochy
 11. Šroubové plochy
 12. Hyperbolický paraboloid a konoidy

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.