Předmět navazuje na středoškolskou matematiku na úrovni středních umělecko-průmyslových škol a rozšiřuje teoretické znalosti studentů v oblasti základů diferenciálního počtu v rozsahu, který odpovídá potřebám odborných předmětů, především Statiky II a Stavební fyziky. Studenti jsou v předmětu seznámeni s matematickým popisem křivek a ploch, získané znalosti mohou využít při práci v CAD systémech.

Vyrovnávací kurzy matematiky v ZS 2019/20

Pro studenty 2. ročníku (opakující)

Kurz bude probíhat v úterý 7.15-8.45, v učebně 502. První kurz 1. 10. 2019.

Přihlášení a platba kurzovného

Vyrovnávací kurzy matematiky jsou organizovány jako kurzy celoživotního vzdělávání. Cena kurzů je 1800 Kč.

Přihlašování a platba kurzovného probíhá prostřednictvím portálu celoživotního vzdělávání a to v kurzu " Vyrovnávací kurzy matematiky (út) ".

 

Pro studenty 1. ročníku

Zájemci se musí registrovat v jednorázové akci v KOSu ("Vyrovnávací kurzy matematiky pro studenty 1. roč., 14. 10. 2019, 15-16.30, T9:502"), minimální počet přihlášených pro otevření kurzu je 20.

Kurz ( v případě, že bude otevřen) bude probíhat v pondělí 15.00-16.30, v učebně 502. První kurz 14. 10. 2019.

Přihlášení a platba kurzovného

Vyrovnávací kurzy matematiky jsou organizovány jako kurzy celoživotního vzdělávání. Cena kurzů je 1800 Kč.

Přihlašování a platba kurzovného probíhá prostřednictvím portálu celoživotního vzdělávání a to v kurzu " Vyrovnávací kurzy matematiky (po)".

Související předměty

Matematika II

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková