Předmět navazuje na středoškolskou matematiku na úrovni středních umělecko-průmyslových škol a rozšiřuje teoretické znalosti studentů v oblasti základů diferenciálního počtu v rozsahu, který odpovídá potřebám odborných předmětů, především Statiky II a Stavební fyziky. Studenti jsou v předmětu seznámeni s matematickým popisem křivek a ploch, získané znalosti mohou využít při práci v CAD systémech.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková