Statika a nosné konstrukce II

Literatura:

EN ČSN 1990, Zásady navrhování, 2006

EN ČSN 1992, Navrhování betonových konstrukcí, 2011

EN ČSN 1993, Navrhování ocelových konstrukcí, 2006

EN ČSN 1997, Navrhování geotechnických konstrukcí, 2008

K. Lorenz: Navrhování nosných konstrukcí, 2015

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.