Statika a nosné konstrukce II

Přednášky

Témata přednášek:

Typy konstrukcí

Základy navrhování

Statika nosníků a konstrukcí

Zatížení konstrukcí

Spolehlivost konstrukcí

Vlastnosti konstrukčních materiálů

Metoda dílčích součinitelů

Kritéria použitelnosti

Orientační rozměry prvků

Základy staveb

Navrhování zděných konstrukcí

Příklady nosných konstrukcí

Opakování a rezerva

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.