Pozemní stavitelství I

cvičení

Nabízené soubory slouží pouze bezprostřední výuce studentů neboť obsahují konkrétní neveřejné zadání. K jejich otevření je nutno znát přístupový kód, který je sdělován posluchačům v aktuální době přímo ve výuce. Děkujeme za pochopení.

Konzultace je jakousi "obhajobou" vytvořeného. Student zdůvodňuje svá řešení a vysvětluje zvolené postupy. Vyučující má právo konzultaci odročit zjistí-li, že příčinou nepochopení diskutované problematiky je absence či povrchnost předchozího studia poskytnutých a doporučených studijních podkladů. Konzultace neslouží k vyhledání (inventuře) veškerých chyb v předložené úloze obsažených, za to si odpovídá student sám. Asistent je v poloze odborného poradce a zodpovídá především ty dotazy, které nelze nastudovat v doporučených podkladech !!

Zmíněné učební podklady nejsou dětské omalovánky !! Obrázky, schémata či tabulky v nich obsažené mají především didaktický význam, slouží k vysvětlení aktuálně probírané problematiky a nelze je v presentované podobě převzít do probíraných úloh jako stavebně technický detail! Je nezbytné, v kontextu s obecnými předpisy, nabytými poznatky a konkrétním zadáním, je doplnit, upravit či přizpůsobit !

přednášky

  • Součástí písemné části zkoušky, v dobách kontaktní výuky, je test o 8 otázkách (60 minut) a grafické vyřešení zadaných 2 technických detailů (30 minut). K těmto se ještě přidává hodnocení za práci ve cvičení. K ústní části jdou studenti se zápočtem a úspěšně hodnocenou písemnou částí, přihlašují se na vypsané termíny prostřednictvím databáze KOS. Celkové hodnocení zkoušky vyplyne z posouzení zkoušejícího, který vezme v úvahu výsledky testů, hodnocení ze cvičení a úroveň případného dozkoušení ústní formou. Zjistí-li zásadní neznalost kterékoli zkoušené problematiky, pošle studenta své znalosti doplnit bez ohledu na průběh dosavadního zkoušení a zapíše výsledek F. Klasifikace testů: méně než 50% očekávaného - F, 50-60% E, 60-70% D, 70-80% C, 80-90% B, 90-100% A. Objeví-li se dvě a více otázek s nulovou odezvou, hodnocení je automaticky rovněž F.
  • Znění otázek písemného testu ke zkoušce je uvedeno jako samostatná příloha za přílohami k přednáškám.
  • Při zodpovídání otázek nezapomeňte, že spisovatel spisuje ale architekt KRESLÍ !! Inženýr pak vybavuje nakreslené věcnými technickými informacemi - specifikací materiálů, parametry rozměrovými, fyzikálními, kótami ap. tak, aby navržené šlo realizovat. Nepodložené bláboly si nechte na procházku do parku.
  • Analýza výsledků testu se provádí až při ústní části zkoušení studenta, nahlížení do něj předtím není možné!

literatura

Povinná literatura:

M. Hanák, Pozemní stavitelství – cvičení II., ČVUT, 2002,    P. Hájek a kol., Konstrukce pozemních staveb 10, ČVUT, 2004,    J. Witzany a kol., Konstrukce pozemních staveb 20, ČVUT, 2000

Doporučená literatura:

P. Bienhauer, Atlas štandardných detailov, Eurostav, 2004,   D. Neumann, L. Rougen, U.Weinbrenner, V.Hestermann, Stavební konstrukce, Jaga, 2005,  E. a. P. Neufert,  Navrhování staveb, Consultinvest, 1995   Zdeněk Bill, Karel Koutský, Konstrukce pozemních staveb. Zastřešení budov, 1991

https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/predmety/4983-pozemni-stavitelstvi-i/materialy

Milan Hanák, Pozemní stavitelství - cvičení  I a II

Petr Hájek, Konstrukce Pozemních staveb - Nosné konstrukce I - skripta pro fakultu stavební

Lýdia Horniaková, Konštrukcie pozemných stavieb I

František Jelínek, Konstrukce pozemních staveb - prvky zastřešení - FS ČVUT Praha 1988
http://www.skola-stavarina.cz/

Literatura v odkazech, kde jsou vidět přebaly knih a skript - všechny je možno zapůjčit v knihovně:

https://www.databazeknih.cz/knihy/konstrukce-pozemnich-staveb-10-nosne-konstrukce-349504

https://knihy.bazar.sk/11467417-horniakova-lydia-konstrukcie-pozemnych-stavieb-i/

https://www.grada.cz/pozemni-stavitelstvi-i-pro-sps-stavebni-7937/?gclid=EAIaIQobChMI6Zf8n4_B5gIVgbHtCh0MdQ-jEAQYAiABEgL1nvD_BwE

https://www.alza.cz/media/pozemni-stavitelstvi-v-kresbach-d5188376.htm?kampan=adwme_eo-a-knihy_pla_all_eo-a-knihy-css_knihy_c_1o4_FKP120689_9062893&gclid=EAIaIQobChMI6Zf8n4_B5gIVgbHtCh0MdQ-jEAQYBCABEgLQafD_BwE

https://apokryf.cz/Konstrukce-pozemnich-staveb-I-II-383599

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková