V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Pozemní stavitelství I

Podává se základní přehled technického řešení stavby se stěnovým konstrukčním systémem od základů po střechu. Je vysvětlen historický kontext i současné varianty řešení, probírá se materiálová a výrobková základna, vztah ke sledovaným vlastnostem stavby i rozhodující detaily.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková