Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Pozemní stavitelství I

Podává se základní přehled technického řešení stavby se stěnovým konstrukčním systémem od základů po střechu. Je vysvětlen historický kontext i současné varianty řešení, probírá se materiálová a výrobková základna, vztah ke sledovaným vlastnostem stavby i rozhodující detaily.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková