Pozemní stavitelství I

Cílem předmětu je seznámení studentů se vztahem architektury a stavitelství. Toto je prezentováno na příkladech konkrétní architektury. Podává se základní přehled základní terminologie budov a konstrukcí, technického řešení stavby se stěnovým konstrukčním systémem od základů po střechu a jejich aplikacemi v architektuře. Jsou obeznámeni se zásadami a navrhováním stropních konstrukcí, vertikálních komunikací v budově, vč. úpravy prvků a schodišťového prostoru v kontextu celé stavby s důrazem na její architektonický výraz. Je vysvětlen historický kontext i současné varianty řešení, probírá se materiálová a výrobková základna, vztah ke sledovaným vlastnostem stavby i rozhodující detaily. Cílem je poskytnout poznatky o významu a zásadách zobrazování a kreslení jednotlivých konstrukcích v různých stupních projektové dokumentace. Základní metody a přístupy k navrhování konstrukcí jsou pak prakticky ověřovány ve cvičeních.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková