Pozemní stavitelství I

ANOTACE

Cílem předmětu je seznámení studentů se vztahem architektury a stavitelství. Toto je prezentováno na příkladech konkrétní architektury. Podává se základní přehled základní terminologie budov a konstrukcí, technického řešení stavby se stěnovým konstrukčním systémem od základů po střechu a jejich aplikacemi v architektuře. Jsou obeznámeni se zásadami a navrhováním stěnových a stropních konstrukcí, vertikálních komunikací v budově, vč. úpravy prvků a schodišťového prostoru v kontextu celé stavby s důrazem na její  architektonický výraz. Je vysvětlen historický kontext i současné varianty řešení, probírá se materiálová a výrobková základna, vztah ke sledovaným vlastnostem stavby i rozhodující detaily.   Cílem je poskytnout poznatky o významu a zásadách zobrazování a kreslení jednotlivých konstrukcích v různých stupních projektové dokumentace. Smyslem je seznámit studenty s možnostmi stavitelských prvků a technik v kontextu výhod a nevýhod jejich použití. Přednášky jsou koncipovány na výuku stavitelství z pohledu použití architekta pro jeho navrhování. Jednotlivé materiály, prvky a konstrukce jsou permanentně zasazovány do konceptu domů se zohledňováním souvisejících pohledů spolupracujících profesí. Důraz je kladen na realizovatelnost a  řemeslné zpracování. Na vazbu technického řešení ve vztahu na výtvarný resp. architektonický výraz. Není opomenuta udržitelnost, trvanlivost a ekonomická stránka řešení. Důraz je kladen na uvažování o možnostech řešení, konceptuální uvažování. Přednáškový cyklus zapojuje moderní výukové technologie – využití názorných videí, tutoriálů. Prezentovány jsou příklady architektonicky cenných realizací a použití nejmodernějších materiálů a technologií.

 

ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU

Splnění podmínek cvičení, jednotlivá témata se procvičují v trojčlených týmech a postupně se během semestru konzultují a odevzdávají. Zápočtový test a zkouška.

Související předměty

523PS2, 523PS2K Pozemní stavitelství II
523PS3B, 523PS3K Pozemní stavitelství III
523PS4B, 523PS4K Pozemní stavitelství IV
523PS5B, 523PS5K Pozemní stavitelství V
523PS6N, 523PS6K Pozemní stavitelství VI
523PS7N, 523PS7K Pozemní stavitelství VII
523PS8N, 523PS8K Pozemní stavitelství VIII

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.