Pozemní stavitelství VII

Absolvování testu (Moodle) z látky probírané v přednáškách se 60% úspěšností.

Vypracování semestrální práce v požadovaném obsahu / rozsahu, včetně její prezentace.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.