Pozemní stavitelství VII

ANOTACE

Trendy současného stavitelství (integrovaný a šetrný návrh staveb, digitalizace stavebnictví ve všech fázích celoživotního cyklu staveb, využití informačního modelování BIM, ...) a předpokládaný vývoj stavitelství ve vazbě na architektonický návrh. Prezentování typů konstrukcí a typologií současných staveb v ČR i zahraničí. Interakce mezi urbanismem a budovami. Novodobé trendy v realizaci staveb. Architektura umělé inteligence. Exkurze s komentářem autorů do významných staveb v Praze.

OBSAH PŘEDMĚTU

- Úvod do předmětu, Integrované navrhování (zadání semestrální práce)

- Železobetonové konstrukce

- Ocelové konstrukce (návrh tématu semestrální práce)

- Dřevěné konstrukce (odsouhlasení tématu semestrální práce)

- Výškové stavby

- Stadiony

- Udržitelná výstavba

- Technický urbanismus

- Aplikace rapid prototyping -aditivní výroby 

- Sklo jako konstrukční materiál

- Architektura umělé inteligence

- Robotické stavební systémy

- Test, Prezentace semestrální práce / diskuze

- Komentovaná prohlídka současné budovy

CÍLE STUDIA

Orientace v problematice konstrukčních principů progresivních nosných konstrukcí a typologií staveb. Prohloubení znalostí v rámci architektonicko-konstrukčního návrhu. Seznámení s aktuálními trendy v navrhování staveb a jejich budoucím vývojem.

Související předměty

523PS1B, 523PS1BK Pozemní stavitelství I
523PS2, 523PS2K Pozemní stavitelství II
523PS3B, 523PS3K Pozemní stavitelství III
523PS4B, 523PS4K Pozemní stavitelství IV
523PS5B, 523PS5K Pozemní stavitelství V
523PS6N, 523PS6K Pozemní stavitelství VI
523PS8N, 523PS8K Pozemní stavitelství VIII

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.