Pozemní stavitelství VII

Konstrukční systémy pro 21. století. Novodobé stavební konstrukce a materiály. Integrované navrhování budov. Lehké obvodové pláště na bázi kovů, plastů a dřeva. Celoskleněné fasádní systémy. Dvojité fasády – progresivní nosné konstrukce na bázi oceli, železobetonu, dřeva a skla. Parametrický design v návrhu. Pokročilé materiály v architektuře. Inteligentní materiály a řízení. BIM – informační model stavby, analýzy, simulace. Aplikace rapid prototyping (aditivní výroby). Sklo jako konstrukční materiál. Robotické stavební systémy. Architektura umělé inteligence.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková