Pozemní stavitelství VII

Konstrukční systémy pro 21. století. Novodobé stavební konstrukce a materiály. Integrované navrhování budov. Lehké obvodové pláště na bázi kovů, plastů a dřeva. Celoskleněné fasádní systémy. Dvojité fasády – progresivní nosné konstrukce na bázi oceli, železobetonu, dřeva a skla. Parametrický design v návrhu. Pokročilé materiály v architektuře. Inteligentní materiály a řízení. BIM – informační model stavby, analýzy, simulace. Aplikace rapid prototyping (aditivní výroby). Sklo jako konstrukční materiál. Robotické stavební systémy. Architektura umělé inteligence.

Související předměty

523PS1B, 523PS1BK Pozemní stavitelství I
523PS2, 523PS2K Pozemní stavitelství II
523PS3B, 523PS3K Pozemní stavitelství III
523PS4B, 523PS4K Pozemní stavitelství IV
523PS5B, 523PS5K Pozemní stavitelství V
523PS6N, 523PS6K Pozemní stavitelství VI
523PS8N, 523PS8K Pozemní stavitelství VIII

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.