Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Pozemní stavitelství VII

Trendy současného stavitelství (integrovaný a šetrný návrh staveb, digitalizace stavebnictví ve všech fázích celoživotního cyklu staveb, využití informačního modelování BIM, ...) a předpokládaný vývoj ve vazbě na architektonický návrh. Prezentování typů konstrukcí a typologií současných staveb na v ČR i zahraničí. Interakce mezi urbanismem a budovami. Novodobé trendy v realizaci staveb. Architektura umělé inteligence. Exkurze do nové budovy ČSOB SHQ (LEED Platinum).

Související předměty

523PS1B, 523PS1BK Pozemní stavitelství I
523PS2, 523PS2K Pozemní stavitelství II
523PS3B, 523PS3K Pozemní stavitelství III
523PS4B, 523PS4K Pozemní stavitelství IV
523PS5B, 523PS5K Pozemní stavitelství V
523PS6N, 523PS6K Pozemní stavitelství VI
523PS8N, 523PS8K Pozemní stavitelství VIII

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.