TZB a infrastruktura sídel I

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenta se základními systémy technických zařízení, mezi které patří: vzduchotechnické systémy, vytápěcí systémy, zásobování vodou, plynem a elektrickou energií, odvádění splaškových vod, hospodaření s dešťovými vodami a domovními odpady, ale také hromosvody a výtahy. Předmět vede studenta k pochopení a zvládnutí spolupráce a koordinace mezi tvůrci stavebního díla – tzn. architekty a odborníky všech profesí podílejících se na projekční činnosti, realizaci stavby i na jejím následném provozu – užívání. Společným prvkem je skutečnost, že uvedené profese a zařízení zabezpečují "technické prostředí" uvnitř staveb neboli komfortní vnitřní prostředí.  Těžištěm celého oboru TZB jsou rozvody a hospodaření s nejrůznějšími formami energie. Výklad všech systému technického zařízení budov následně umožňuje studentům navrhnout komplexního řešení systému TZB. Předmět také slouží jako příprava ke zpracování Bakalářské práce, která má podobu kompletní dokumentace pro stavební povolení – včetně všech profesí

Související předměty

524TZ1N, 524TZI2K TZB a infrastruktura sídel II
524TZ2N TZB a infrastruktura sídel III

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.