Ekonomie a management I

Orientace absolventa fakulty v prostředí tržní ekonomiky, základní pojmy z oblasti ekonomiky. Podnikání v oblasti aktivit designera a architekta, založení firmy, charakteristika předmětu podnikání, vymezení z hlediska profilu absolventa architektury – designu, analýza trhu, marketing, financování a rentabilta podnikatelského projektu, kalkulace, tvorba cen, tvorba podnikatelské strategie, podnikatelský projekt, feasibility study. Klíčová slova: Založení podniku - živnosti, marketing, plánování financování, podnikatelský projekt – feasibility study. Cíl předmětu: Sestavení technicko-ekonomické studie (feasibility study) pro realizaci podnikatelského projektu.

Související předměty

550EM2 Ekonomie a management II
550EM3 Ekonomie a management III

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková