Ekonomie a management III

Předmět seznamuje posluchače se základní problematikou ekonomiky a řízení podniku, jak z ekonomického, tak manažerského pohledu. Cílem je posluchače seznámit se základními procesy podnikové praxe. V rámci výuky bude kladen důraz i na základní početní operace v podniku – odpisy, řízení zásob, kalkulace nákladů, investiční rozhodování, výpočet finančních ukazatelů, atd.

Související předměty

524EM1 Ekonomie a management I
550EM2 Ekonomie a management II

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.