S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Ekonomie a management III

Předmět seznamuje posluchače se základní problematikou ekonomiky a řízení podniku, jak z ekonomického, tak manažerského pohledu. Cílem je posluchače seznámit se základními procesy podnikové praxe. V rámci výuky bude kladen důraz i na základní početní operace v podniku – odpisy, řízení zásob, kalkulace nákladů, investiční rozhodování, výpočet finančních ukazatelů, atd.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková