S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Ekonomie a management II

Předmět představuje ekonomii jako způsob myšlení a řešení problémů nejen z dnešního pohledu, ale i na zajímavých příkladech z dějin ekonomického myšlení. Tématicky je zaměřen na odvození nabídkové a poptávkové křivky, vysvětlení principů tržní rovnováhy a komparativních výhod. Zvláštní část je věnována teorii veřejné volby a rozhodování o veřejných statcích.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková