Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Ekonomie a management II

Předmět představuje ekonomii jako způsob myšlení a řešení problémů nejen z dnešního pohledu, ale i na zajímavých příkladech z dějin ekonomického myšlení. Tématicky je zaměřen na odvození nabídkové a poptávkové křivky, vysvětlení principů tržní rovnováhy a komparativních výhod. Zvláštní část je věnována teorii veřejné volby a rozhodování o veřejných statcích.

Související předměty

524EM1 Ekonomie a management I
550EM3 Ekonomie a management III

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.