Přednášky a literatura

Prezentace přednášek jsou kompletně publikovány na MOODLE.

K dispozici je základní předepsaná literatura.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.