Nauka o designu IV

Přednášky jsou členěny do následujících tématických okruhů oblasti průmyslového designu:

  • design předmětů denní potřeby s důrazem na rozměrové a ekonomické zákonitosti
  • design zařizovacích předmětů, interiérový a exteriérový mobiliář, orientace v prostoru
  • tvarování strojních zařízení, nástrojů a technologických celků
  • vliv vnějšího a vnitřního prostředí na design předmětů včetně volby materiálů a jejich vlastností
  • design audiovizuální a výpočetní techniky

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková