Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Nauka o designu IV

Přednášky jsou členěny do následujících tématických okruhů oblasti průmyslového designu:

  • design předmětů denní potřeby s důrazem na rozměrové a ekonomické zákonitosti
  • design zařizovacích předmětů, interiérový a exteriérový mobiliář, orientace v prostoru
  • tvarování strojních zařízení, nástrojů a technologických celků
  • vliv vnějšího a vnitřního prostředí na design předmětů včetně volby materiálů a jejich vlastností
  • design audiovizuální a výpočetní techniky

Související předměty

550ND1 Nauka o designu I
550ND2 Nauka o designu II
550ND3 Nauka o designu III

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.