Kurzy

Příprava na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování pro pracovníky ve veřejné správě

Kurz je určen pro zaměstnance veřejné správy a projektanty. Náplní je odborná příprava na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti v oblasti územního plánování pro pořizování územně plánovací dokumentace a příprava na zkoušku z obecné části. Kurz se koná jednou ročně formou přednášek a zpracování vlastní práce, která prokáže schopnost aplikace znalostí na konkrétním příkladě. Účastník absolvuje celkem 5 výukových dnů ve třech týdnech. K dispozici budou přednášky lektorů schválených ministerstvem pro místní rozvoj, projekty, publikace a pracovní texty pro přípravu zkoušky zvláštní způsobilosti týkající se územního plánování. Kurz je ukončen hodnocením posluchače lektorem-konzultantem jako podklad ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti ministerstva vnitra organizované Institutem místní správy. Odborně a organizačně kurz zajišťuje Ústav prostorového plánování FA.

Informace pro zájemce poskytuje Anna Matys na telefonním čísle 608 283 098 nebo na e-mailu matys.anna@seznam.cz a v ostatních případech Marie Lišková na e-mailu liskoma3@fa.cvut.cz.

 

Další informace o kurzu a přihlášky.

 

Nejbližší kurzy

ZOZ ÚP číslo 32: 6. - 10. 6. 2022, 20. – 24. 6. 2022, 12. - 16. 9. 2022

ZOZ ÚP číslo 33: 5. - 9. 6. 2023, 19. - 23. 6. 2023, 11. - 15. 9. 2023

ZOZ ÚP číslo 34: 3. - 7. 6. 2024, 17. - 21. 6. 2024, 9. - 13. 9. 2024

 

Garant kurzu: prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Počet účastníků: 15–70

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková