S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Kurzy

Příprava na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování pro pracovníky ve veřejné správě

Kurz je určen pro zaměstnance veřejné správy a projektanty. Náplní je odborná příprava na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti v oblasti územního plánování pro pořizování územně plánovací dokumentace a příprava na zkoušku z obecné části. Kurz se koná jednou ročně formou přednášek a zpracování vlastní práce, která prokáže schopnost aplikace znalostí na konkrétním příkladě. Účastník absolvuje celkem 5 výukových dnů ve třech týdnech. K dispozici budou přednášky lektorů schválených ministerstvem pro místní rozvoj, projekty, publikace a pracovní texty pro přípravu zkoušky zvláštní způsobilosti týkající se územního plánování. Kurz je ukončen hodnocením posluchače lektorem-konzultantem jako podklad ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti ministerstva vnitra organizované Institutem místní správy. Odborně a organizačně kurz zajišťuje Ústav prostorového plánování FA.

Informace pro zájemce poskytuje Anna Matys na telefonním čísle 608 283 098 nebo na e-mailu matys.anna@seznam.cz a v ostatních případech Marie Lišková na e-mailu liskoma3@fa.cvut.cz.

 

Další informace o kurzu a přihlášky.

 

Nejbližší kurzy

ZOZ ÚP číslo 29:  3.7.6.2019, 17. 21.6.2019, 9.13.9.2019

ZOZ ÚP číslo 30:  1.5.6.2020, 15.-19.6.2020, 14.18.9.2020, 

ZOZ ÚP číslo 31:  7.11.6.2021, 21.25.6.2021, 13.17.9.2021

 

Garant kurzu: prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Počet účastníků: 15–70

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková