15121

Ústav prostorového plánování

Příprava ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců veřejné správy na úseku územního plánování

KURZ ZOZ ÚP v letošním roce bude REALIZOVÁN!!!

 

Pokud by nebylo možné uspořádat ho běžným způsobem (z důvodu trvání koronavirové pandemie) bude kurz zcela či částečně realizován stejně jako v loňském roce bezkontaktní formou (on-line).

 

Kurz je určen pro zaměstnance veřejné správy a projektanty. Náplní je odborná příprava na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti v oblasti územního plánování pro pořizování územně plánovací dokumentace a příprava na zkoušku z obecné části. Kurz se koná jednou ročně formou přednášek a zpracování vlastní práce, která prokáže schopnost aplikace znalostí na konkrétním příkladu. Účastník absolvuje celkem 5 výukových dnů ve třech týdnech. Kurz je ukončen hodnocením posluchače lektorem-konzultantem jako podklad ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti ministerstva vnitra organizované Institutem místní správy.

 

Informace pro zájemce poskytuje Anna Matys na telefonním čísle 608 283 098 nebo na e-mailu matys.anna@seznam.cz a v ostatních případech Marie Lišková na e-mailu liskoma3@fa.cvut.cz.

ZOZ ÚP číslo 31:  7. – 11. 6. 2021, 21. – 25. 6. 2021, 13. – 17. 9. 2021

Informace o přípravném kurzu

Objednávka kurzu

Rámcový rozvrh kurzu

Zadání práce ZOZ

Garant kurzu: prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Počet účastníků: 15 – 70

Studentská soutěž O nejlepší urbanistický projekt - 25. ročník

Ústav prostorového plánování fakulty architektury ČVUT, Asociace pro urbanismus a územní plánování, Ústav urbanismu Fakulty stavební ČVUT a Ústav navrhování Fakulty architektury VUT v Brně, Ústav urbanizmu a územního plánovania Fakulty architektury STU v Bratislavě, Fakulta architektury Politechnika Wroclawska ve Vratislavi, Fakulta architektury Politechnika Gdaňsk vyhlašují 

25. ročník studentské soutěže o nejlepší urbanistický projekt za akademický rok 2019/2020.

Do soutěže lze přihlásit práce semestrální, ročníkové i bakalářské zapsané jako urbanistický projekt v akademickém roce 2019/2020. Nelze přihlásit závěrečné diplomní projekty.

Ceny soutěže:

1. cena 16 000 Kč
2. cena    9 000 Kč
3. cena    6 000 Kč
Odměny 3x   3 000 Kč

V případě dotazů k průběhu soutěže, kontaktujte Marii Liškovou.

Termín odevzdání přihlášky 1. 7. 2020 přes formulář

VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE URBAN DESIGN AWARD ZA ROK 2018/2019

 

Služby GIS pro studenty

Ústav prostorového plánování pokrývá na Fakultě architektury výuku Geografických informačních systémů (GIS). V této souvislosti nabízí možnost konzultace GIS pro studenty magisterského a doktorského studia. Konzultace poskytuje Ing. Daniel Franke, Ph.D. pro předchozí domluvě mailem (frankdan@fa.cvut.cz). Konzultace se týkají především datových zdrojů a jejich analytického zpracování v GIS. 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.