15121

Ústav prostorového plánování

Studentská soutěž O nejlepší urbanistický projekt - XXV. ročník

Ústav prostorového plánování fakulty architektury ČVUT, Asociace pro urbanismus a územní plánování, Ústav urbanismu Fakulty stavební ČVUT a Ústav navrhování Fakulty architektury VUT v Brně, Ústav urbanizmu a územního plánovania Fakulty architektury STU v Bratislave, Fakulta architektury Politechnika Wroclawska ve Vratislavi

VYHLAŠUJÍ XXV. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTEŽE O NEJLEPŠÍ URBANISTICKÝ PROJEKT ZA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 DO SOUTĚŽE LZE PŘIHLÁSIT PRÁCE SEMESTRÁLNÍ, ROČNÍKOVÉ I BAKALÁŘSKÉ, ZAPSANÉ JAKO URBANISTICKÝ PROJEKT V AKADEMICKÉM ROCE 2017/2018. NELZE PŘIHLÁSIT ZÁVĚREČNÉ DIPLOMNÍ PROJEKTY. CENY SOUTĚŽE

1.CENA - 14 000 Kč 2.CENA - 7 000 Kč 3.CENA - 3 000 Kč ODMĚNY - 6 000 Kc

PRIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE SI LZE VYZVEDNOUT NA FA ČVUT, ÚSTAVU PROSTOROVÉHO PLÁNOVÁNÍ, V MÍSTNOSTI 615 NEBO NA http://www.gis.cvut.cz. TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY SPOLU S PRACÍ: 22.2.2019 PŘIHLÁŠKU LZE ZASLAT TAKÉ E-MAILEM NA liskoma3@fa.cvut.cz

Příprava ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců veřejné správy na úseku územního plánování

Informace pro zájemce poskytuje především Anna Matys na telefonním čísle 608 283 098 nebo na e-mailu  matys.anna@seznam.cz a v ostatních případech Marie Lišková na e-mailu  liskoma3@fa.cvut.cz.

ZOZ ÚP číslo 29:  3.-7.6.2019, 17.-21.6.2019, 9.-13.9.2019

ZOZ ÚP číslo 30:  1.-5.6.2020, 15.-19.6.2020, 14.-18.9.2020, 

ZOZ ÚP číslo 31:  7.-11.6.2021, 21.-25.6.2021, 13.-17.9.2021

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.