15121

Ústav prostorového plánování

Příprava ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců veřejné správy na úseku územního plánování

Rádi bychom Vás informovali, že i nadále přijímáme přihlášky na kurz ZOZ ÚP č. 30. Prosíme Vás však o trpělivost vzhledem k nastalé mimořádné situaci. Do budovy máme omezený přístup a režim nastavený tak, aby se pracovníci nepotkávali, což může prodloužit dobu, za kterou Vám  bude přihláška s fakturou zaslána. Věříme, že červnový kurz ZOZ ÚP se uskuteční.  Pokud můžete, prosím, zašlete mimo originálů přihlášky/objednávky i scan objednávky na mailovou adresu matys.anna@seznam.cz. 

Děkujeme Vám za pochopení.

Kurz je určen pro zaměstnance veřejné správy a projektanty. Náplní je odborná příprava na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti v oblasti územního plánování pro pořizování územně plánovací dokumentace a příprava na zkoušku z obecné části. Kurz se koná jednou ročně formou přednášek a zpracování vlastní práce, která prokáže schopnost aplikace znalostí na konkrétním příkladě. Účastník absolvuje celkem 5 výukových dnů ve třech týdnech. K dispozici budou přednášky lektorů schválených ministerstvem pro místní rozvoj, projekty, publikace a pracovní texty pro přípravu zkoušky zvláštní způsobilosti týkající se územního plánování. Kurz je ukončen hodnocením posluchače lektorem-konzultantem jako podklad ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti ministerstva vnitra organizované Institutem místní správy. 

Informace pro zájemce poskytuje Anna Matys na telefonním čísle 608 283 098 nebo na e-mailu matys.anna@seznam.cz a v ostatních případech Marie Lišková na e-mailu liskoma3@fa.cvut.cz.

ZOZ ÚP číslo 30:  1. – 5. 6. 2020, 15. – 19. 6. 2020, 14. – 18. 9. 2020, 

ZOZ ÚP číslo 31:  7. – 11. 6. 2021, 21. – 25. 6. 2021, 13. – 17. 9. 2021

Informace o přípravném kurzu

Objednávka kurzu

Rámcový rozvrh kurzu

Zadání práce ZOZ

Garant kurzu: prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Počet účastníků: 15 – 70

Studentská soutěž O nejlepší urbanistický projekt - 25. ročník

Ústav prostorového plánování fakulty architektury ČVUT, Asociace pro urbanismus a územní plánování, Ústav urbanismu Fakulty stavební ČVUT a Ústav navrhování Fakulty architektury VUT v Brně, Ústav urbanizmu a územního plánovania Fakulty architektury STU v Bratislavě, Fakulta architektury Politechnika Wroclawska ve Vratislavi, Fakulta architektury Politechnika Gdaňsk vyhlašují 

25. ročník studentské soutěže o nejlepší urbanistický projekt za akademický rok 2019/2020.

Do soutěže lze přihlásit práce semestrální, ročníkové i bakalářské zapsané jako urbanistický projekt v akademickém roce 2019/2020. Nelze přihlásit závěrečné diplomní projekty.

Ceny soutěže:

1. cena 16 000 Kč

2. cena    9 000 Kč

3. cena    6 000 Kč

Odměny 3x   3 000 Kč

Přihlášky do soutěže si lze vyzvednout na Ústavu prostorového plánování FA ČVUT, místnost č. 615 nebo stáhnout níže. Přihlášku lze také poslat e-mailem sekretářce ústavu paní Marii Liškové.

Termín odevzdání přihlášky: 20. 2. 2020

Přihláška CZ ZDE

Application EN HERE

Služby GIS pro studenty

Ústav prostorového plánování pokrývá na Fakultě architektury výuku Geografických informačních systémů (GIS). V této souvislosti nabízí možnost konzultace GIS pro studenty magisterského a doktorského studia. Konzultace poskytuje Ing. Daniel Franke, Ph.D. pro předchozí domluvě mailem (frankdan@fa.cvut.cz). Konzultace se týkají především datových zdrojů a jejich analytického zpracování v GIS. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.