15121

Ústav prostorového plánování

Příprava ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců veřejné správy na úseku územního plánování

Kurz je určen pro zaměstnance veřejné správy a projektanty. Náplní je odborná příprava na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti v oblasti územního plánování pro pořizování územně plánovací dokumentace a příprava na zkoušku z obecné části. Kurz se koná jednou ročně formou přednášek a zpracování vlastní práce, která prokáže schopnost aplikace znalostí na konkrétním příkladu. Účastník absolvuje celkem 5 výukových dnů ve třech týdnech. Kurz je ukončen hodnocením posluchače lektorem-konzultantem jako podklad ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti ministerstva vnitra organizované Institutem místní správy.

 

Informace pro zájemce poskytuje Anna Matys na telefonním čísle 608 283 098 nebo na e-mailu matys.anna@seznam.cz a v ostatních případech Marie Lišková na e-mailu liskoma3@fa.cvut.cz.

ZOZ ÚP číslo 33: 5.–9. 6. 2023, 19.–23. 6. 2023, 11.–15. 9. 2023

ZOZ ÚP číslo 34: 3.–7. 6. 2024, 17. –21. 6. 2024, 9.–13. 9. 2024

Informace o přípravném kurzu

Objednávka kurzu

Rámcový rozvrh kurzu

Zadání práce ZOZ

Garant kurzu: prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Počet účastníků: 15 – 70

Studentská soutěž O nejlepší urbanistický projekt / Urban Design Award

Služby GIS pro studenty

Ústav prostorového plánování pokrývá na Fakultě architektury výuku Geografických informačních systémů (GIS). V této souvislosti nabízí možnost konzultace GIS pro studenty magisterského a doktorského studia. Konzultace poskytuje Ing. Daniel Franke, Ph.D. pro předchozí domluvě mailem (frankdan@fa.cvut.cz). Konzultace se týkají především datových zdrojů a jejich analytického zpracování v GIS. 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.