15121

Ústav prostorového plánování

Příprava ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců veřejné správy na úseku územního plánování

Kurz je určen pro zaměstnance veřejné správy a projektanty. Náplní je odborná příprava na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti v oblasti územního plánování pro pořizování územně plánovací dokumentace a příprava na zkoušku z obecné části. Kurz se koná jednou ročně formou přednášek a zpracování vlastní práce, která prokáže schopnost aplikace znalostí na konkrétním příkladě. Účastník absolvuje celkem 5 výukových dnů ve třech týdnech. K dispozici budou přednášky lektorů schválených ministerstvem pro místní rozvoj, projekty, publikace a pracovní texty pro přípravu zkoušky zvláštní způsobilosti týkající se územního plánování. Kurz je ukončen hodnocením posluchače lektorem-konzultantem jako podklad ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti ministerstva vnitra organizované Institutem místní správy. 

Informace pro zájemce poskytuje Anna Matys na telefonním čísle 608 283 098 nebo na e-mailu matys.anna@seznam.cz a v ostatních případech Marie Lišková na e-mailu liskoma3@fa.cvut.cz.

ZOZ ÚP číslo 30:  1.–5.6.2020, 15.-19.6.2020, 14.–18.9.2020, 

ZOZ ÚP číslo 31:  7.–11.6.2021, 21.–25.6.2021, 13.–17.9.2021

Informace o přípravném kurzu

Objednávka kurzu

Rámcový rozvrh kurzu

Zadání práce ZOZ

Garant kurzu: prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Počet účastníků: 15–70

Studentská soutěž O nejlepší urbanistický projekt - XXV. ročník

Ústav prostorového plánování fakulty architektury ČVUT, Asociace pro urbanismus a územní plánování, Ústav urbanismu Fakulty stavební ČVUT a Ústav navrhování Fakulty architektury VUT v Brně, Ústav urbanizmu a územního plánovania Fakulty architektury STU v Bratislavě, Fakulta architektury Politechnika Wroclawska ve Vratislavi vyhlašují 

XXV. ročník studentské soutěže o nejlepší urbanistický projekt za akademický rok 2018/2019.

Do soutěže lze přihlásit práce semestrální, ročníkové i bakalářské zapsané jako urbanistický projekt v akademickém roce 2018/2019. Nelze přihlásit závěrečné diplomní projekty.

Ceny soutěže:

1. cena 14 000 Kč

2. cena   7 000 Kč

3. cena   3 000 Kč

Odměny   6 000 Kč

Přihlášky do soutěže si lze vyzvednout na Ústavu prostorového plánování FA ČVUT, místnost č. 615 nebo stáhnout zde. (You can download the application here.) Přihlášku lze také poslat e-mailem sekretářce ústavu paní Marii Liškové.

Termín odevzdání přihlášky spolu s prací: 17. 10. 2019

Přihláška CZ ZDE

Application EN HERE

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.