Publikace

Publikace obsahuje příspěvky řešené v rámci doktorandského programu Fakulty architektury, které byly podpořeny studentskou grantovou soutěží ČVUT - SGS. Příspěvky jsou členěny do tří sekcí (Středověká architektura, Architektura 19.-20.stol. a Současná architektura) a původně zazněly na konferenci "Historická zkušenost v architektuře a udržitelný rozvoj".

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten