S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Publikace obsahuje příspěvky řešené v rámci doktorandského programu Fakulty architektury, které byly podpořeny studentskou grantovou soutěží ČVUT - SGS. Příspěvky jsou členěny do tří sekcí (Středověká architektura, Architektura 19.-20.stol. a Současná architektura) a původně zazněly na konferenci "Historická zkušenost v architektuře a udržitelný rozvoj".

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten