Publikace

Kniha nabízí čtenáři úvod do navrhování a architektonické kritiky z pohledu dnešní doby. První část zkoumá prostředky architektonické kompozice a dále vztahy mezi prostorem, světlem a místem. Ve druhé části autor nabízí několik klíčů k řízení vztahu mezi formou, materiálem a konstrukcí a připomíná, že samotný důvod stavět nebyl nikdy sám o sobě postačující pro vznik formy domu nebo města. První české vydání, které je překladem 3. francouzského vydání z roku 2014, nabízí revidovaný a přepracovaný obsah s třemi přidanými kapitolami věnovanými tektonice.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten