S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Na základě výsledků analýz navrhuje práce opatření a doporučení pro úpravu procesů v územním plánování zejména s ohledem na proces zadávání územního plánu a jeho souvislosti. Závěry byly ověřeny konzultacemi a rozhovory s ostatními řešiteli a s odborníky z praxe.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten