Publikace

Stavebně-historický průzkum Nové scény a restaurační budovy Národního divadla shrnuje historická fakta, interpretační analýzy, popis současného stavu, průzkumy in-situ a v archivech a inventarizaci vybraných architektonických prvků a prostor. Průzkum byl rozšířen o nezávislé restaurátorské posudky vybraných materiálů a prvků.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.