S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Plánování území a projektování staveb

Ing. arch. Jan Sedlák, prof. Ing. arch. Roman Koucký

Plánování území a projektování staveb - rozbor, úpravy a současný stav v souvislostech projekty a plány

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten