S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Palmovka je územím, které se v současnosti nachází na rozcestí možností budoucího vývoje. Představuje důležité metropolitní subcentrum s významným potenciálem celoměstských vazeb a těžiště celé spodní části údolí Rokytky. Současně se jedná o jedno z urbanisticky nejkomplikovanějších míst v Praze, jehož stávající stav formují tři vzájemně provázaná témata: nedořešené celoměstské dopravní vazby, nevyjasněná urbanistická struktura a nejednoznačná artikulace charakteru a náplně jednotlivých veřejných prostranství. Cílem analytické studie oblasti je popsat nejen současný stav území, ale také objasnit jeho vnitřní dynamiku – škálu zájemníků a záměrů v území a důležitá rozhodnutí, která mohou oblast Palmovky do budoucna formovat, a otevřít tak nezbytnou diskusi o koncepci rozvoje a budoucí podobě této významné části Prahy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten