Publikace

Systematické mapování průmyslové architektury a technických staveb jednotlivých krajů České republiky v rámci programu aplikovaného výzkumu MK ČR - NAKI - zahrnuje nově Zlínský kraj. Elektronická publikace spojuje vizuální a redakční celistvost tištěné knihy a interaktivitu internetové databáze. Obsahuje 169 databázových karet budov a areálů a více než 900 souborů aktualizované fotografické dokumentace. Je členěna na tři oddělené sekce: rejstříky, mapy a přílohy. Mapy umožňují studium krajinných a urbanistických souvislostí průmyslového dědictví kraje, rejstříky poskytují tematicky průřezový pohled a možnosti třídění (např. dle autorství, lokality, současného stavu atd.). Přílohami jsou pak publikace VCPD FA ČVUT k problematice průmyslového dědictví v obecné, legislativní či regionální rovině, ale i z aplikačního pohledu nového využití, zpřístupněné formou pdf dokumentu: Průmyslové dědictví, Průmyslové dědictví ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry, Co jsme si zbořili, překlad Charty průmyslového dědictví a publikace z workshopů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten