Publikace

CESB 2016 - Central Europe Towards Sustainable Building 2016: Innovations for Sustainable Future

Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D., prof. Ing. arch. Jan Jehlík

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten