S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Architektura a urbanismus ve středoevropském prostoru

Ing. Martin Šilha, Ing. arch. Jana Kubcová, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten