Publikace

Architektura a urbanismus ve středoevropském prostoru

Ing. Martin Šilha, Ing. arch. Jana Kubcová, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten